Национално външно оценяване

Среден успех в точки на училищата според НВО по БЕЛ на VII клас за 2019 г.

Среден успех в точки на училищата според НВО математика на VII клас за 2019 г.

Статистика за успеваемост по изпити НВО 2019 г.

Информация за ученици, завършили основно образование, за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас на неспециализираните училища от област Варна по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ, математика и чужд език

Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите за учебната 2019/2020 година

Информация относно полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област

Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас за учебна 2018/2019 година за прием след завършено осноено образование за учебната 2019/2020 година

Утвърден държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво. 

Външно оценяване в 10 клас

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, за определяне на датите и дейностите за провеждане на изпитите

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова