Архив - юли - септември - 2016 година

15.09.2016 г. 

15092016-pozdravjpg

14.09.2016 г.

Заповед № РД09-1116/16.08.2016 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словашка република - срок до 26.09.2016 г.;

Заповед № РД09-1117/16.08.2016 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Бъ;гарското средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република - срок до 26.09.2016 г.

Заповед № РД09-1216/26.08.2016 г. за свободни места за учители в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република - срок до 16.09.2016 г.

13.09.2016 г.

 На 12 септември 2016г. в Пленарна зала на Община Варна се проведе традиционното септемврийско съвещание на Регионално управление на образованието - Варна с директорите на образователните институции.

Приветствия към присъстващите поднесоха гостите на съвещанието - Диян Стаматов, заместник-министър на образованието, областният управител Стоян Пасев и Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. Гости на форума бяха и председателите на областните синдикални организации към СБУ и КТ „Подкрепа“.

Съвещанието премина под мотото „Регионалното управление на образованието в гр. Варна - гарант чрез контрол и оценка за реализиране на държавната образователна политика в системата на средното образование, партньор на директори и учители чрез оказване на подкрепа и квалификация за постигане целите на националната и регионалната образователни политики и спътник на педагогическите специалисти при постигане на равен достъп до качествено образование и повишаване резултатността на учителския и ученически труд.

Началникът на РУО Варна откри съвещанието с представяне на новите директори, назначени след конкурс. Отчетена беше дейността на институцията за учебната 2015-16 година с поставяне на акценти върху постигнатите успехи – повишаване на резултатите по БЕЛ на НВО в седми клас и на ДЗИ по БЕЛ и математика, намаляване на броя на неизвинените отсъствия, намаляване на процента пропуснати учебни часове поради отсъствие на учител, за които не е осигурен заместник, намаляване на броя на отпадналите ученици, повишаване процента на деца и ученици, обхванати в задължително предучилищно образование и в първи клас. Отчете се и ролята на квалификационната работа с педагогическите специалисти като основен фактор за повишаване на постиженията на учениците.

Набелязани бяха акцентите в регионалните образователни политики за следващата 2016-17 година с фокус върху методическа помощ и подкрепа на учителите и включването на родителите като активен партньор при взаимодействието с образователните институции за осигуряване на необходимата подкрепа за личностното израстване на децата и учениците.

Заместник-министър Стаматов в изказването си пред колегията постави акцент върху стартирането на проекта „Твоят час“, както и върху процедурата от предстоящото въвеждане на централизиран електронен прием в първи клас. Обърна внимание на директорите върху моменти от държавните образователни стандарти, приети и въведени в изпълнение със съответните наредби.

Емоционален акцент в съвещанието бяха родолюбиви възрожденски текстове от П. Р. Славейков и Л. Каравелов в изпълнение на талантливите деца от Куклен театър „Палечко“ при ЦПРЛ – ОДК Варна Явор Дарелов, Снежина Вълканова и Кристияна Дамянова.

Съвещанието приключи с „Молитва за България“ в изпълнение на Кристияна Дамянова и с химна на българската просвета.

Директорите получиха безплатно издание на Закона за предучилищното и училищното образование, осигурено от Националното издателство за образование и наука „АзБуки“, диск „Забравената история на Стиляна“, издаден с подкрепата на МОН, осигурените от Ротари Интернешънъл – клуб Варна книги за учителите в начален етап с теми за гражданско образование за часа на класа и предоставените безвъзмездно от Фондация „Въздигане“ книжки с комикси за третокласниците „Заветът на Кубрат“.

12092016 212092016 1

01.09.2016 г.

Кариерен консултант в ЦКО - Варна - обява за свободно работно място

19.08.2016 г.

Вестник „Аз-буки“ продължава поредицата от публикации, в които експерти от МОН разясняват реформите в системата на средното образование. Те са свързани с влезлия в сила от 1 август Закон за предучилищното и училищното образование.

 С цел да бъде полезен на своите читатели, в. „Аз-буки“ представя както законовите промени, така и подзаконовите актове. Специален акцент са 19-те държавни образователни стандарта, които определят как ще работи системата от тук нататък.

 С този брой започва обсъждането на ДОС за приобщаващото образование. Заместник-министър Диян Стаматов коментира възможностите за квалификация и как ще се оценява трудът на директори и учители. Асен Александров – директор на 51. СУ „Елисавета Багряна”, коментира предизвикателствата пред мениджъра в образованието.

18.08.2016 г.

Обява за длъжността "Регионален педагогически координатор"

10.08.2016 г.

Свободни места за ученици в 8 клас - непрофилирано обучение

******************************************

Регионално управление на образованието – Варна поздравява носителите на Почетното отличие на Министерство на образованието и науката - „Национална диплома“ за зрелостниците от випуск 2015/2016г.:

Мирела Дианова Милева – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна

Анита Иванова Кацарска - завършила IV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“, гр. Варна

Петя Миткова Аджопова – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна

Почетното отличие „Национална диплома“ се присъжда за общ успех от дипломата за средно образование отличен (6.00) и за изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта. Дипломите ще бъдат връчени на 16.08.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна от началника на Регионално управление на образованието, град Варна – Венцеслава Генова в присъствието на Стоян Пасев – областен управител на Област с административен център Варна и на Иван Портних – кмет на Община Варна.

Пожелаваме на тези изявени млади хора много бъдещи успехи и реализирани мечти, да бъдат гордост за своите родители, учители, за своите съграждани и сънародници.

*****************************

Mатериали от семинара „Осигуряване и защита на интересите на децата, участващи в съдебни производства“

30.07.2016 г.

С влизане в сила от 1 август 2016 година на Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Регионален инспекторат по образованието - Варна продължава дейността си като Регионално управление на образованието - Варна.

29.07.2016 г.

Вестник „Аз Буки“ продължава поредицата от публикации, в които експерти от МОН разясняват реформите в системата на средното образование. Те са свързани с влизането в сила от 1 август на Закона за предучилищното и училищното образование.
Вестник „Аз Буки“ представя както законовите промени, така и подзаконовите актове. Специален акцент са 19-те държавни образователни стандарта.
В брой 30 от 28 юли публикуваме за обсъждане проекта на Държавен образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и допълнителни пояснения към проекта на Държавен образователен стандарт за организация на дейностите в училищното образование. Разясненията са направени от Ели Тричкова – началник отдел „Организационни дейности” в МОН.

21.07.2016 г.

Свободни места в профилирани и професионални паралелки, за ученици завършили VII клас и издържали успешно български език и литература и математика:

1. III ПМГ "Акад. Методий Попов" - гр. Варна - профил "Хуманитарен" с профилиращ предмет география и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
2. IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри" - гр. Варна - профил "Чуждоезиков" с интензивно изучаван чужд език - френски език и втори чужд език английски език - 1 място;
3. VII СОУ "Найден Геров" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 7 места;
4. НГХНИ "Константин Преславски" - гр. Варна - профил "Хуманитарен" с профилиращ предмет история и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
5. ПГЕ - гр. Варна - специалност Електрически инсталации с интензивно изучаван чужд език - немски език - 8 места;
6. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Бизнес-администрация с интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
7. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Електронна търговия с интензивно изучаван чужд език - английски език - 3 места;
8. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - специалност Кетъринг с интензивно изучаван чужд език - испански език - 1 място;
9. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - специалност Организация на хотелиерството с интензивно изучаван чужд език - френски език - 2 места;
10. ПТГ - гр. Варна - специалност Автомобилна мехатроника с интензивно изучаван чужд език -  английски език - 1 място;
11. ПТГ - гр. Варна - специалност Микропроцесорна техника с интензивно изучаван чужд език -  английски език - 2 места;
12. СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна - профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" с интензивно изучаван чужд език - английски език - 2 места;
13. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
14. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информационни технологиии интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
15. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Застрахователно и осигурително дело с интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;

20.07.2016 г.

Интервютата с кандидатите за длъжността "директор" на държавно училище ще се проведат на 26 юли 2016 г. /вторник/ в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул."Дондуков" №2А, ет. VII.

Училища, за които се провежда конкурс:
1. ВМГ "Св. Н. Чудотворец"  - Варна;
2. ПТГ - Варна.

Списък на допуснатите до интервю:

1. Виолета Илиева Шишкова;
2. Галина Стоянова Проданова;
3. Иванка Демирова Иванова;
4. Илиян Иванов Карагьозов;
5. Йорданка Спасова Атанасова;
6. Людмила Стефанова Начева.

Кандидатите следва да представят документ за самоличност за допускане до залата.

**************************************************

Интервютата с кандидатите за длъжността "директор" на общинско училище ще се проведат на 25 юли 2016 г. /понеделник/ от 9 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул."Дондуков" №2А, ет. VII в следната последователност:
1. кандидати за НГХНИ "Константин Преславски", гр. Варна
2. кандидати за СОУ "Гео Милев", гр. Варна
3. кандидати за ОУ "Отец Паисий", гр. Варна
4. кандидати за Трето ОУ "Ангел Кънчев", гр. Варна
5. кандидати за СОУ "Елин Пелин", гр. Варна

Кандидатите следва да представят документ за самоличност за допускане до залата.

19.07.2016 г.

Списък на кандидатите за длъжността "директор" на общинско училище, които са допуснати до интервю:

Албена Тодорова Павлова

Галина Стоянова Проданова

Димитър Стоянов Димитров

Донка Николова Иванова

Емил Красимиров Груев

Живка Трифонова Желева

Ивайло Петров Иванов

Илинида Николаева Маркова

Йорданка Спасова Атанасова

Красимир Иванов Бачков

Марионела Николова Дуцолова

Николай Петров Владимиров

Пенка Трифонова Атанасова

Светла Стефанова Стойкова

Силвия Димитрова Григорова

18.07.2016 г.

Награди на ОДК - Варна

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на държавно училище

15.07.2016 г. 

Резултатите от трето класиране на ученици, завършили седми клас, могат да се проверят по ЕГН и входящ номер на http://7klas.mon.bg/

 08.07.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на общинско училище

Свободни места за трето класиране за прием на ученици след завършен седми клас

06.07.2016 г.

Информационни семинари по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

04.07.2016 г.

Статистика с минимални и максимални балове по паралелки от втори етап на класиране 

*******************************************

Резултатите от второ класиране на ученици, завършили седми клас могат да се проверят по ЕГН и входящ номер наhttp://7klas.mon.bg/

 На хартиен носител ще бъдат обявени и разлепени в сградите на следните училища: ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"- Варна, СОУ "Димчо Дебелянов" - Варна и СОУ "Св. Кл. Охридски" - Варна

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева