Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ   

 Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ

   Справка за директори на образователни институции, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от ЗПРКИ

  • Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на директорите на общински училища и облужващи звена от област Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на кариерните консултанти в ЦКО - Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите работещи на трудово правоотношение в РУО - Варна;
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова