Достъп до обществена информация

Административен регистър

 

Началникът на Регионално управление на образованието, гр. Варна осъществява своите правомощия и изпълнение на Правилник за устройството и дейността на Регионално управление на образованието /ПУДРИО/

В Регионално управление на образованието заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодство всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Адрес: Варна 9000, ул. "Цар Симеон I" 32, етаж 3

Електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Лице за контакт:

Йорданка Христова - старши експерт по организация на средното образование
тел. 052 687 473; 0884 404 369
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Жечка Гачева– технически сътрудник - архивист
тел. 052 687 483;  0884 404 371
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - гр. Варна, актуализирани на 01.08.2016 г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионален инспекторат по образованието - гр. Варна

Списък за публикуване в интернет страницата на РУО - Варна

Актуализиран план за публикуване в интернет страницата на РУО - Варна, актуализиран на 22.02.2016 г.

Актуализиран план за публикуване в интернет страницата на РУО - Варна, актуализиран на 16.11.2016 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване

 

ОТЧЕТИ

Годишен отчет за работа по ЗДОИ на РУО - Варна за 2016 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РИО - Варна за 2015 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РИО - Варна за 2014 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РИО - Варна за 2013 година

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова