Олимпиади и състезания

 

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2018/2019 г.

 

06.12.2018 г.

Заповед № РД 06-1541/ 06.12.2018 г. за изменение и допълнение на заповед РД 06-1385/07.11.2018 г.

16.11.2018 г.

Заповед  РД 06-1478/16.11.2018 г.  за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година в област Варна

07.11.2018 г.

Заповед РД 06-1385/07.11.2018 г. за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година в област Варна

20.10.2018 г.  

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език– областен кръг

Училище-домакин – Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

Начало на състезанието за учениците, класирани за участие в областния кръг: 14.00 часа. Учителите, членове на журито, следва да се яват в 13.30 ч. в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

20.10.2018 г.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език – областен кръг

Училище-домакин  Първа езикова гимназиягр. Варна.

Начало на състезателния ден – 10.00 часа. Учениците следва да се явят в 9.30 часа в сградата на Първа езикова гимназия. Квесторите – в 9.00 часа, а четците – в 9.30 часа.

16.10.2018 г.

Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и ученици

Заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година


ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2017/2018 г.

 18.06.2018 г.

Резултати от състезанието "Откриване на млади таланти"

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в МГ „Д-р Петър Берон“ в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на МГ „Д-р Петър Берон“ и обявен на сайта на училището.

06.06.2018 г.

Разпределение на учениците по стаи в сградата на МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна, за участие в математическото състезание "Отриване на млади таланти" за ученици от 4 клас

15.05.2018 г.

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 09.06.2018 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Начало на състезателния ден е 9:00 часа. Учениците заемат местата си не по-късно от 08:30 ч. на 09.06.2018 г., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Записването за състезанието е до 28.05.2018 г. чрез училището, в което ученикът се обучава. Чрез училището учениците ще получат входящ номер, с който ще могат да проверят работните си места и резултата си от състезанието.

На 07.06.2018г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител до директора на училището домакин в деня на състезанието.

09.05.2018 г.

Резултати от Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

02.05.2018 г.

Протоколи от Национално състезание "Фолклорна плетеница"

26.04.2018 г.

Разпределение на учениците по стаи в сградата на МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна за участие в математическото състезание "Питагор" на 28.04.2018 г.

19.04.2018 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география

16.04.2018 г. 

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.04.2018 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците е 120 минути. Състезанието е анонимно.
Записването на учениците става в срок до 20.04.2018 г. в училището, в което ученикът се обучава.
След подаване на заявката училището подател ще получи имейл с входящи номера на учениците, с които те ще могат да проверят работните си места и резултата си от състезанието.
На 26.04.2018 г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.
Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището домакин в деня на състезанието.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2017/2018 г.

 

Резултати от олимпиадата по философия

Резултати от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование

Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

12.04.2018 г.

Резултати на явилите се ученици от IV клас на пролетно математическо състезание

30.03.2018 г.

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиада по биология

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от VII до XII клас, които не са допуснати до национален кръг

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на учениците от 8 до 12 клас, които не са допуснати до национален кръг

Резултати от проведен подборен кръг за Националното състезание по химия - Ловеч 2018. - Първите 6 ученици участват в отбора, а останалите в индивидуалното представяне

 29.03.2018 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ В СГРАДАТА НА МГ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ГР. ВАРНА на учениците от IV клас, заявили участие в Пролетно математическо състезание

26.03.2018 г.

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиада по физика 2018

Резултати на участниците в областен кръг на национална олимпиада по немски език

21.03.2018 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия 24.02.2018 г.

20.03.2018 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 31.03.2018 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден е 9
:00 часа. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.
Записването за състезанието е
до 22.03.2018 г. чрез училището, в което ученикът се обучава. Чрез училището ученикът ще получи входящ номер, с който ще може да провери резултата си от състезанието.
На 28.03.2018г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.
Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация до директора на училището-домакин в деня на състезанието.

16.03.2018 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по испански език

16.03.2018 г.

Разпределение на квесторите за I - IV клас на Националното математическо състезание "Европейско кенгуру". Квесторите е необходимо да се явят в съответното училище до 09.30 часа на 17.03.2018 г.

Квесторите за V - XII клас на Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" е необходимо да се явят в МГ Д-р П. Берон" до 09.30 часа на 17.03.2018 г.

15.03.2018 г.

Разпределение на учениците за участие в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" 2017/2018 учебна година

 

13.03.2018 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда - 11.02.2018 г.

12.03.2018 г.

Областен кръг на олимпиадата по английски език - резултати на участниците

08.03.2018 г.

Във връзка с организиране на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви информираме, че областният кръг ще се проведе на 17.03.2018 г. от 11,00 до 12,30 часа. Състезанието е безплатно. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Училища - домакини за провеждане на областния кръг:

За ученици от I до IV клас:

ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна

ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Варна

ОУ „Васил Априлов“ – гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна

СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна

ЧОУ „Малкият принц“ –гр. Варна

За ученици от V до XIIклас:

МГ „Д-р Петър Берон“- гр. Варна

Списъците с разпределението на учениците по училища и зали ще бъдат публикувани на сайта на РУО - Варна, секция „Олимпиади и състезания“ и на сайта на съответното училище до 15.03.2018 г.

Учениците следва да се явят до 10,30 ч. в съответното училище-домакин с ученическа карта/бележник или лична карта за заемане на места си и подготовка за състезанието.

06.03.2018 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 17.03.2018 г. от 9.00 ч. в СУ „Гео Милев”, град Варна.  Участниците в олимпиадата ще се допускат в сградата на училището  срещу документ за самоличност и ще заемат местата си между 8.20 и 8.30 часа.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по руски език ще се състои  на 16.03.2018 г. в зала Пленарна – община Варна от 18.00 ч.

СПИСЪК на класираните ученици от училищата на област Варна за участие в Националния кръг на олимпиадата по руски език

 06.03.2018 г.

Областен кръг на олимпиадата по информационни технологии: Защитата на проектите ще се проведе на 10.03.2018 г. в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" по график.

01.03.2018 г.

Резултати на участниците в областен кръг на национална олимпиада по руски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

21.02.2018 г.

Резултати на явилите се ученици от IV, V и VI клас на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017/2018 година, област Варна

19.02.2018 г.

Квестори на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" I - IV клас      

Квестори на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" V- XII клас     

16.02.2018 г.

 

Във връзка със заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 г., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД06 – 183/13.02.2018 год. на началника на РУО – Варна, Ви уведомявам:

 • Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2018 год.
 • Начало на олимпиадата: 14:00 часа.
 • Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
 • До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.
 • Домакин на олимпиадата е ОУ „Георги Сава Раковски“, гр. Варна
 • Участниците се явят в училището домакин до 13:25 часа и заемат работните си места до 13:30 часа.
 • Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
 • Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

15.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе в МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна. Начало на състезателния ден 09,00 часа на 17.02.2018 г. Учениците класирани за участие трябва да заемат местата си в залите не по-късно от 08,30 ч.

15.02.2018 г.

Протокол за класираните на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

15.02.2018 г.

Областния кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2018г. от 14:00 часа в сградата на ОУ "Георги С. Раковски", гр. Варна;
Областния кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 24.02.2018г. от 14:00 часа в сградата на ОУ "Йордан Йовков", гр. Варна;
Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 25.02.2018г. от 9:00 часа в сградата на III ПМГ "Акад. Методий Попов", гр. Варна.

Участниците е необходимо да заемат местата си половин час преди стартиране на съответната олимпиада.

15.02.2018 г.

 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по немски език: Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна
 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по френски език:Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна
 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по испански език: Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

09.02.2018 г.

Списъци на допуснати ученици до областен кръг на националната олимпиада по информатика

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература - 04. 02. 2018 г. - V  и VI клас

06.02.2018 г.

Протокол за класираните на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда 11.02.2018 г.

06.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе в Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 10.02.2018 г. Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 08.
30 часа в СУ „Гео Милев“, гр. Варна.

 06.02.2018 г.

О бластният кръг на националната олимпиада по английски език ще се проведе в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Начало на състезателния ден – 1
4.00 часа на 10.02.2018 г. Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 13.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

 

05.02.2018 г.

Списък с допуснатите ученици до областния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика за учебната 2017/2018 година, област Варна

Протоколи за олимпиада по български език и литература

01.02.2018 г.

Разпределение по изпитни зали на допуснатите ученици до областния кръг на националната олимпиада по математика за учебната 2017/2018 година, област Варна

29.01.2018 г.

Протокол за класирани на областен кръг на олимпиадата по астрономия

26.01.2018 г.

Класирани за областен кръг на олимпиадата по физика

19.01.2018 г.

Заявка за общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

17.01.2018 г.

Информация за общински кръг на олимпиадата по астрономия

12.01.2018 г.

Национална олимпиада по химия - заявка за областен кръг

11.01.2018 г.

Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно протоколите получени в РУО - Варна.

Протокол с допуснатите на областен кръг на олимпиадата по български език и литература

09.01.2018 г.

 Национална олимпиада по физика 2018 - общински кръг

22.12.2017 г.

 • От 10 до 16 януари 2018г. в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та Международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.
  В Олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници: 3-ма участници по математика, 2-ма по физика и 2-ма по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които да владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва такса правоучастие в размер на 100$ за участник и ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи от сайта www.fizmat.kz

 

 05.12.2017 г.

Заявка за участие в общински кръг на национална олимпиада по руски език за учебната 2017/2018 година

Във връзка с изпълнение наПриложение №1 къмЗаповед № РД 09-5411 / 12.10.2017 г. на Министър на образованието и науката и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017 / 2018 година, Ви уведомявам за следното:

 • Общинският кръг на олимпиадата ще се проведе на 13.01.2018 г. от 9.00 ч.
 • Необходимо да заявите участие в срок до 10.01.2018 г. по служебната електронна поща на РУО – Варна.
 • Материалите за провеждане на общински кръг ще бъдат публикувани в сайта на РУО – Варна. За достъп до тях по електронната поща на училищата, заявили участие, ще бъде изпратена парола 10 минути преди началото на олимпиадата.

01.12.2017 г.

 Регламент, програми и задачи за олимпиада по астрономия

21.11.2017 г.

Протокол от областен кръг на многоезично национално състезание

08.11.2017 г.

Заповед №РД06-1369/06.11.2017 г. на началника на РУО - Варна за комисия за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади

13.10.2017 г.

Заповед № РД09-5367/06.10.2017 г. за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година

 

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

АРХИВ - ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2016/2017 г.

 

17.03.2017 г.

Във връзка със Закона за защита на личните данни информация за резултатите от олимпиадите по история и цивилизация, география и икономика, философия и гражданско образование няма да бъде качвани на сайта на РУО – Варна. Резултатите ще бъдат изпратени до директорите на училищата след окончателното класиране, извършено от Националните комисии и разсекретяване на писмените работи, които са анонимни.

14.03.2017 г.

ВАЖНО !!! Всички участници в областен кръг на състезанието "Европейско кенгуру" да представят в деня на състезанието документ за самоличност ( бележник ).

10.03.2017 г.

Пролетни математически състезания за ученици (IV - VIII клас) от 3103.2017 г. до 02.04.2017 г.

22.02.2017 г.

 

17.02.2017 г.

 • Областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще започне от 9.00 часа на 18.02.2017 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна. Квесторите да се явят до 7.45 ч. на 18.02.2017 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна.  Учениците следва да заемат работните си места в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна не по-късно от 8.30 ч. на 18.02.2017 г. Същите да носят ученическа лична карта или документ за самоличност.
 • Указания за областен кръг на олимпиада по физика

15.02.2017 г.

На 18.02.2017 г. ще се проведе областният кръг на олимпиадите по чужди езици, както следва:

Областен кръг на националната олимпиада по немски език от 13.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по испански език от 13.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по френски език от 09.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по италиански език от 09.00 часа в СУЕО „А. С. Пушкин“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

 

14.02.2017 г.

Заповед № РД09-1636/14.02.2017 г. на МОН за промяна в началния час на  областните кръгове  на олимпиадите по Испански език и Немски език  - започват в 13:00 ч. на 18.02.2017 г.

07.02.2017 г.

Указания за областеният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

03.02.2017 г.

Указания за областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

02.02.2017 г.

Областният кръг на националната олимпиада по Руски език ще се проведе в СУЕО "А. С. Пушкин", гр. Варна. Начало на състезателния ден - 09:00 часа на 11.02.2017 г.

Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 08:30 часа в СУЕО "А. С. Пушкин", гр. Варна.

01.02.2017 г.

Указания за областния кръг на олимпиадата по математика

Указания за областен кръг на олимпиадата по български език и литература

30.01.2017 г.

Областен кръг на националната олимпиада по английски език ще се проведе на 06.02.2017 г. в Първа езикова гимназия, гр. Варна. Началото на състезателния ден 15:00 часа. Учениците, класирани за участие в обласния кръг, трябва да се явят в 14:30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна

26.01.2017 г.

Покана за участие в XXI Московска олимпиада за малки ученици от 1 до 4 клас

19.01.2017 г.

Във връзка с организиране и провеждане на Общински кръг от ученически игри 2016/2017 г., обявените неучебни дни поради лошите метеорологични условия и промени в календара на БФ Хандбал Ви информирам, че срещите по хандбал предвидени за ученици от V-VII, VIII-X и XI-XII клас, ще се състоят по следния променен график и място:

В зала на ОУ „Стоян Михайловски":

-   21.01.2017 г. /събота/ от 08.30 – 19.00 ч. VIII-X клас юноши

-   28.01.2017 г. /събота/ от 08.30 – 15.00 ч. XI-XII клас девойки

-   11.02.2017 г. /събота/ от 08.30 – 17.00 ч. V-VII клас момичета

В зала Първа езикова гимназия:

-   22.01.2017 г. (неделя) от 09.00 – 16.00 ч. VIII-X клас юноши и девойки

-   29.01.2017 г. (неделя) от 09.00 – 15.00 ч. XI-XII клас юноши

- 19.02.2017 г. (неделя) от 09.00 – 17.00 ч. V-VII клас момчета

 

09.01.2017 г.

Поздравления към всички директори и учители за професионализма, енергията и огромната любов към учениците за организирането и провеждането на 08.01.2017 г. /неделя/ на общинския кръг на олимпиадите по български език и литература и по руски език .

 Гордеем се с учениците, участвали в състезанието с ентусиазъм и старание! РУО - Варна изцяло подкрепя техните усилия и очаква бъдещите им успехи. Благодарим на родителите за подкрепата и съпричастността.

3  sn-bel08

snbel1 snbel2

snbel3

Писмо 9106 -1/09.01.2017 г. за Национално състезание по счетоводство

Писмо910606-2/09.01.2017 г. за Национално състезание "Най-добър техник в машиностроенето"

Писмо910606-1/09.01.2017 г. за Национално състезание "Млад фермер"

 Писмо0602-19/09.01.2017 г. за Национално състезание "Най-добър млад фризьор и гримьор"

 Писмо 0602-18/09.01.2017 г. за Национално състезание "Млади таланти в модата"

 Писмо №910610-2/04.01.2017 г. за "Знам и мога"

Писмо №910613-2/04.01.2017 г. за олимпиада по философия

Писмо №91060301-1/04.01.2017 г. за олимпиада по география и икономика

Писмо №91060301-2/04.01.2017 г. за олимпиада по история и цивилизация

Писмо №910611-5/04.01.2017 г. за олимпиада по гражданско образование

Писмо №910611-3/04.01.2017 г. за олимпиада по информационни технологии. Приложения

Писмо №910611-405/30.12.2016 г. за олимпиадата по математическа лингвистика

Писмо №910611-403/29.12.2016 г. за олимпиада по химия и опазване на околната среда

Писмо №910611-402/29.12.2016 г. за олимпиада по физика

Писмо №91060301-128/28.12.2016 г. за олимпиада по български език и литература

Писмо №910606-7/28.12.2016 г. за олимпиада по техническо чертане

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

Теми за общински кръг на олимпиада по астрономия:

Програми за олимпиада по астрономия:

 Програми за олимпиада по физика

Програми за състезание по физика

 

07.10.2016 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИ) за учебната 2016/2017 година

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2015/2016 г.

§ На 18.03.2016 г. от 14.00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областният кръг на Националната олимпиада по информатика. Учениците, допуснати до областен кръг, следва да се явят до 13.30 ч. в сградата на МГ "Д-р Петър Берон" и да носят документ за самоличност

§ Резултатите от олимпиадите се публикуват след получаване на разсекретените работи в РИО - Варна

§ Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 27.02.2016 година с начален час 9.00 часа в СОУ "Св. Климент Охридски", град Варна. Учениците, допуснати до областния кръг, трябва да се явят в сградата на СОУ "Св. Климент Охридски", град Варна до 8.30 часа и да носят документ за самоличност.

§ Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 26.02.2016 г. от 14.00 часа в Професионална техническа гимназия - Варна. Учениците, класирали се за областния кръг следва да се явят до 13.30 часа в сградата на ПТГ и да носят документ за самоличност.

§ Награждаването на всички участници в регионалния кръг на ІІІ Регионално състезание по ИТ „България древна и млада” ще се проведе на 24.02.2016г. от 1230часа в актовата зала на ОУ „Цар Симеон І”

§ На 28.02.2016 г. (неделя) от 11:00 ч. в ОУ „Цар Симеон І” ще се проведе училищния кръг от Международно състезание „Лингвистично кенгуру” за ученици от ІІІ до VІІІ клас. Продължителност на състезанието – 75 минути. Такса за участие – 6 лв. Желаещите да участват могат да се запишат в ОУ „Цар Симеон І”, стая 201 от 11-12 часа и от 13-14 часа до 24.02.2016 г. Всички участници трябва да се явят в 1045 часа в сградата на ОУ „Цар Симеон І”. За допълнителна информация: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , тел.: 0886 145530

§ Олимпиадата по немски език – областен кръг, ще се проведе на 20.02.2016 г. събота, от 9,00 ч. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“– гр. Варна. Учениците да се явят в училището не по- късно от 8,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Областният кръг на олимпиадата по История и цивилизация ще се проведе от 14.00 часа на 20.02.2016 г. в ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 12.45 часа на 20.02.2016 г. в сградата на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна за инструктаж. Учениците да се явят до 13.30 часа на 20.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Олимпиадата по френски език – областен кръг, ще се проведе на 19.02.2016 г. петък, от 14,00 ч. в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна.Учениците да се явят в училището не по- късно от 13,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Олимпиадата по испански език – областен кръг, ще се проведе на 19.02.2016 г. петък, от 14,00 ч. в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна. Учениците да се явят в училището не по- късно от 13,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§Областният кръг на олимпиадата "Знам и мога" , ще се проведе на 20.02.2016 г. от 9:00 часа в СОУ "Д.Дебелянов" - Варна.

§ Областният кръг на олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе от 14.00 часа на 13.02.2016 г. в VII СОУ„Найден Геров”, гр. Варна. Учениците да се явят до 13.30 часа на 13.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Областният кръг на олимпиадата по Физика ще се проведе от 14.00 часа на 14.02.2016 г. в МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна. Учениците да се явят до 13.30 часа на 14.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Олимпиадата по руски език – областен кръг, ще се проведе на 13.02.2016 г. от 9,00 ч. в VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна.Учениците да се явят в училището не по- късно от 8,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Областният кръг на олимпиадата по Философия ще се проведе от 14.00 часа на 12.02.2016 г. в ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 12.45 часа на 12.02.2016 г. в сградата на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна за инструктаж. Учениците да се явят до 13.30 часа на 12.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ На 05.02.2016 г. от 14:00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областен кръг на Национална олимпиада по математическа лингвистика. Учениците да се явят в МГ "Д-р Петър Берон" до 13:30 ч. с лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Олимпиадата по английски език – областен кръг, ще се проведе на 01.02.2016 г. от 14.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна. Учениците да се явят в училището в 13.30 часа, като носят ученическа или лична карта.

§ На 02.02.2016 г. от 9:00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областен кръг на Национална олимпиада по математика. Учениците да се явят в МГ "Д-р Петър Берон", с ученическа лична карта до 8:30 ч.

§ Областният кръг на олимпиадата по География и икономика ще се проведе от 9.00 часа на 05.02.2016 г. в ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 7.45 часа на 05.02.2016 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна за инструктаж.Учениците да се явят до 8.30 часа на 05.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Ключ с верни отговори от тест по БЕЛ - 7 клас

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по физика, която ще се проведе на 16.01.2016 г. 14,00 часа

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по химия и ООС, която ще се проведе на 23.01.2016 г. 9,00 часа

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, която ще се проведе на 28.01.2016 г. 9,00/14,00 часа

§ Общински кръг на Националната олимпиада по математика ще се проведе на 12.12.2015 г. от 9:00 ч. Училищата могат да заявят участие чрез: заявка

§ Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2015/2016 година:

 

Архив "ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2014/2015 г."

Теми и регламент за олимпиада по астрономия.

 

Архив "ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2013/2014 г."

06.06.2014 г.

Национална образователна инициатива "Цветна олимпиада"

11.04.2014 г.

Националният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе от 25.04 до 27.04.2014г. в град Варна. Писмо, предварителна програма, електроннен формуляр.

28.03.2014 г.

 • Областният кръг на олимпиадата по География и икономика ще се проведе от 9.00 часа на 31.03.2014 г. в ОУ „Добри Чинтулов", гр. Варна. Квесторите да се явят в 7.45 часа на 31.03.2014 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов", гр. Варна за инструктаж.Учениците да се явят до 8.30 часа на 31.03.2014 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка;

25.03.2014 г.

 • Писмо за областен кръг на олимпиадата по информатика.
 • Писмо за областен кръг на олимпиадата по математика.

 05.03.2014 г.

 • Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.
 • Тема за регионално външно оценяване по физика и астрономия за VII клас.

 

РЕГЛАМЕНТИ на ученическите олимпиади по:

 

 

 

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова