Външно оценяване

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019 ГОДИНА 

08.03.2019 г.

Външно оценяване в 10 клас

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018 ГОДИНА

11.10.2018 г.

Провеждане на външно оценяване на четивната грамотност на учениците от VI клас

02.07.2018 г.

Класация на училищата от НВО - 4 клас

22.06.2018 г.

Среден успех на училищата в област Варна от НВО по български език и математика

 

 

 

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2016/2017 ГОДИНА

12.06.2017 г.

Среден успех на училищата в област Варна на НВО по български език и литература и математика /първи модул/ и НВО по чужд език

07.06.2017 г.

Детайлна статистика от изпитите по български език и литература и математика

06.06.2017 г.

Статистика за успеваемост от изпити по български език и литература и математика

02.06.2017 г.

Информация за учениците, относно обявяване на резултатите от изпитите чрез тест по български език и литература и математика и проверка на способностите за учебната 2016/2017 година

 

  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ ЗА НВО VІІ КЛАС И ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

 

НВО VІІ клас

Национално външно оценяване І модул - продължителност

Допълнителен ІІ модул - продължителност

Специални образователни потребности

Български език и литература

60 мин. 

/не включва времето за съобщ. на изпитния вариант/

90 мин.

/не вкл. времето за технич. подготовка за започване на ІІ модул/

Удължаване с по 40 мин.за всеки от модулите

Математика

60 мин.          

/не включва времето за съобщ. на изпитния вариант/

90 мин.

/не вкл. времето за технич. подготовка за започване на ІІ модул/

Удължаване с по 40 мин.за всеки от модулите

 

30.05.2017 г.

Правила за запознаване на учениците с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика от положените приемни изпити за учебната 2017/2018 година; заявление

21.04.2017 г.

НВО за учениците в IV клас, май 2017 г. - форма за попълване от училищата

Заповед № РД09-8/04.01.2017 г. за определяне на изискванията за провеждането на НВО

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година 

 

Архив "ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2015/2016 ГОДИНА"

Правила за запознаване на учениците с проверените изпитни работи по БЕЛ и математика от положените приемни изпити за учебната 2016/2017 г.

Резултати от НВО в IV клас - 2016 година 

Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас учебната 2016/2017 г.

Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство и музика, след завършен VII клас- през учебната 2016/2017 г.

Регионално външно оценяване БЕЛ - паролата ще бъде изпратена на електронните пощи на училищата участници в 12:00 ч. на 26.04.2016 г.

Информация относно полагането на изпит за проверка на способностите в друга област

Заповед № РД 09-357 от 25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката, с която са определени организацията на дейностите по  приемане на ученици за учебната 2016/2017  година (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4 и Приложение № 5) и  образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2016/2017 година (Приложение № 3).

Заповед № РД09-91/29.01.2016 г. на МОН за утвърждаване на:

 Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

 

Архив "ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2014/2015 ГОДИНА"

 

Архив "ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2013/2014 ГОДИНА"

  •  Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

 

Архив "Външно оценяване 2012/2013"

Архив "Външно оценяване 2011/2012 г."

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова