Свободни работни места

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.
С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Монтесори" - Варна 06.08.2021 г.
Начален учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Аз съм българче" - Варна 16.07.2021 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Аз съм българче" - Варна 16.07.2021 г.
Учител по английски език в гимназиален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Аз съм българче" - Варна 16.07.2021 г.
Учител по география и икономика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Аз съм българче" - Варна 16.07.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Аз съм българче" - Варна 16.07.2021 г.
Учител по български език и литература - МГ "Д-р Петър Берон" - Варна 09.07.2021 г.
Учител по математика - 2 щ. бр. - МГ "Д-р Петър Берон" - Варна 09.07.2021 г.
Учител по информатика - МГ "Д-р Петър Берон" - Варна 09.07.2021 г.
Учител - 3 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №14 "Дружба" - Варна 01.07.2021 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №14 "Дружба" - Варна 01.07.2021 г.
Учител по математика/математика и информатика/ математика и физика чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 30.06.2021 г.
Учител по български език и литература чл.68, ал.1, т.1 + чл. 70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варн 30.06.2021 г.
Учител по български език и литература - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 30.06.2021 г.
Учител по физика и астрономия - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 30.06.2021 г.
Учител по математика - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 30.06.2021 г.
Детски учител - ЧДГ "Малкият принц" - Варна 30.06.2021 г.
Учител по математика и информационни технологии чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - Варна 29.06.2021 г.
Огняр и работник-поддръжка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - Варна 29.06.2021 г.
Педагогически съветник чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 III ПМГ "Акад. Методий Попов" - Варна 28.06.2021 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Учител в начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по музика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Старши учител по физика и астрономия чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по физическо възпитание и спорт чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Старши учител по български език и литература чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Старши учител по история и география чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Старши учител по математика и информационни технологии чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Старши учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 Първа езикова гимназия - Варна 25.06.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 първа езикова гимназия 25.06.2021 г.
Учител по математика и информатика - 2 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Георги Бенковски" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по история и география чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по изобразително изкуство - 0,5 щ.бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по физика и астрономия чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по практическо обучение -компютърни науки -2 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 25.06.2021 г.
Общ работник чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 25.06.2021 г.
Учител по БЕЛ и руски език чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Георги Бенковски" - Варна 24.06.2021 г.
Учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №3 "Звездичка" - Варна 21.06.2021 г.
Учител по италиански език чл.68, ал.1, т.3 СУХНИ "Константин Преславски" - Варна 18.06.2021
Касиер чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 18.06.2021 г.
Учител по история - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Отец Паисий" - Бяла -
Логопед - 0,5 щ. бр. - СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско -
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНО НА ПРОГРАМА .

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/