Свободни работни места

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

  

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Чистач - 2 бр. - ПГЕ - Варна 10.02.2019 г.
Учител по музика - 261 часа чл.114 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 05.02.2020 г.
Ресурсен учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 03.02.2020 г.
Учител по математика  чл.68, ал.1, т.1  СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.01.2020 г.
Учител по БЗО - СУ "Елин Пелин" - Варна 31.01.2020 г.
Помощник на учителя чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТМД - Варна 31.01.2020 г.
Учител по английски език в прогимназиален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 31.01.2020 г.
Учител в група ЦОУД (I - IV клас) чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Христо Ботев" - Варна 31.01.2020 г.
Учител, преподаване на компютърно моделиране чл.67, ал.1, т.1 ЧОУ "Прогресивно образование 2" - Варна 31.01.2020 г.
Учител в начален етап чл.67, ал.1, т.1 ЧОУ "Прогресивно образование 2" - Варна 31.01.2020 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 ЧОУ "Прогресивно образование 2" - Варна 31.01.2020 г.
Учител по БЕЛ - ПГЕ - Варна 31.01.2020 г.
Помощник възпитател /за градинска група/ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №41 "Първи юни" - Варна 31.01.2020 г.
Помощник възпитател /за яслена група/-0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №41 "Първи юни" - Варна 31.01.2020 г.
Психолог чл.67, ал.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 30.01.2020 г.
Помощник на учителя чл.68, ал.1, т.1 ДГ №27 "Успех" - Варна 29.01.2020 г.
Главен счетоводител чл.68, ал.1 + чл.70 ЦСОП - Варна 28.01.2020 г.
Учител по технологии и предприемачество чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 28.01.2020 г.
Заместник-директор АСД - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №4 "Теменужка" - Варна 28.01.2020 г.
Учител по география и икономика и биология и здравно образование чл.68 ОУ "Васил Априлов" - Варна 27.01.2020 г.
Учител, модерни танци - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 24.01.2020 г.
Учител в детска градина чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ДГ №29 "Звънче" - Варна 24.01.2020 г.
Учител в група ЦОУД V-VII клас чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 24.01.2020 г.
Учител по информатика и ИТ - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 24.01.2020 г.
Чистач - ПГЕ - Варна 24.01.2020. г.
Учител по музика - 0,5 бр. чл.68, ал.3 ДГ №13 "Мир" - Варна 23.01.2020 г.
Помощник възпитател чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №7 "А. С. Пушкин" - Варна 22.01.2020 г.
Учител по ФВС чл.68, ал.1, т.2 + чл.70 ВТГ "Г. С. Раковски" - Варна 22.01.2020 г.
Огняр - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №37 "Пламъче" - Варна 22.01.2020 г.
Домакин - ОУ "Св. Иван Рилски" - Варна 22.01.2020 г.
Счетоводител чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел -
Учител на група V-VII клас в ЦОУД чл.68, ал.1, т.3 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел -
Счетоводител - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел -
Училищен психолог - 0,5 бр. чл.68 + чл.70 ЦСОП "Св. Св. Кирил и Методий" - Кривня -
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -
Помощник на учителя - ДГ №9 "Христо Ботев" - Варна  -
Ландшафтен архитект - лектор чл.68 ЦСОП - Варна -
Учител, теоретично обучение - лектор чл.114 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна неопределен

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова