Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Външен лектор по Технологии и предприемачество в прогимназиален етап -306 ч. - СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 12.10.2018 г.
Учител начална педагогика с чужд език - СУ "Св. Кл. Охридски" - Дългопол 28.09.2018 г.
Чистач чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 28.09.2018 г.
Учител по религия в прогимназиален етап чл.114 ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 28.09.2018 г.
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 28.09.2018 г.
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физика
чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 28.09.2018 г.
Учител по химия - гимназиален етап - 0,5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 28.09.2018 г.
Учител в ЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 27.09.2018 г.
Учител, информатика и информационни технологии чл.68 ал.1 т.3 + чл.70 СУ "Гео Милев" - Варна 27.09.2018 г.
Хореограф чл.68 ал.1 т.3 ОУ "Васил Априлов" - Варна 27.09.2018 г.
Учител по музика - 0,5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №4 "Теменужка" - Варна 27.09.2018 г.
Помощник възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №34 "Лястовичка" - Варна 26.09.2018 г.
Учител ЦДО в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 26.09.2018 г.
Учител ЦДО в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 26.09.2018 г.
Координатор дейности чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 26.09.2018 г.
Учител по плуване - о,5 бр. чл.68 ал.1 т.3 + чл.70 ДГ №40 "Детски свят" - Варна
26.09.2018 г.
Психолог чл.68 ал.1 т.3
СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.09.2018г.
Чистач - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 25.09.2018 г.
Учител по руски език - лектор 144 часа чл. 114 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 25.09.2018 г.
Учител по техническа дисциплина, теоретично обучение чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГСС "Земя" - Провадия 25.09.2018 г.
Лектор по професионална подготовка - ПГСС "Св. Г. Победоносец"- Суворово 24.09.2018 г.
Учител хореография чл.68 ал.1 т.3 + чл.70 СУ за ХНИ "К. Преславски" - Варна 21.09.2018 г.
Зам. директор АСД чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 21.09.2018 г.
Помощник на учителя чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 21.09.2018 г.
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 21.09.2018 г.
Чистач чл.68 ал.1 т.3 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 21.09.2018 г.
Учител по математика и физика чл.68 ал.1 т.3 ОУ "Ив. Вазов" - Любен Каравелово 21.09.2018 г.
Учител детска градина чл.67 ал.1 т.1 + чл.70 ДГ №15 "Гълъбче" - Варна 21.09.2018 г.
Начален учител в ЦОД чл.68 ал.1 т.3 НУ "Ив. Вазов" - Дългопол 20.09.2018 г.
Логопед - 0,5 бр. чл.67 ал.1 т.1 + чл.70 ДГ "Щастливо детство" - Белослав 21.09.2018 г.
Логопед - 0,25 бр. чл.67 ал.1 т.1 + чл.70 ДГ "Първи юни" - Белослв 21.09.2018 г.
Портиер чл.68 ал.1 т.1 Първа езикова гимназия - Варна 21.09.2018 г.
Хигиенист чл.68 ал.1 т.1 Първа езикова гимназия - Варна 21.09.2018 г.
Ресурсен учител чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Черноризец Храбър" - Варна 21.09.2018 г.
Помощник на учителя
чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №49 "Боров кът" - Каменар
21.09.2018 г.
Учител спорт - непълно работно време чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №11 "Незабравка" - Варна 21.09.2018 г.
Учител по БЕЛ в гимназиален етап чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 21.09.2018 г.
Учител по биология и химия за периода 01.10.2018 г. до 31.08.2019 г. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 21.09.2018 г.
Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 20.09.2018 г.
Учител ЦДО чл. 67 СУ "Св. Св. Кирил и методий" - Игнатиево 20.09.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №7 "А.С.Пушкин" - Варна 20.09.2018 г.
Учител по професионална подготовка /теория и практика/ за професия "Готвач" - 0,5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител по професионална подготовка /теория и практика/ за професия "Камериер" - 1 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител по БЕЛ и История и цивилизация чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Учител детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 ДГ "Славейче" - Любен Каравелово -
Учител по физика и химия чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Каарджа -
Учител по история чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - агроном чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по български език и литература и английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино -
Учител - агрономия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - физика и химия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова