Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител по професионална подготовка - Финанси и банково дело чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ПГИ "Д-р И. Богоров"- Варна 07.09.2018 г.
Учител по ФВС - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по математика и ИТ - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по проф.подготовка - Администратор в хотелиерството - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по проф.подготовка - Готвач - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по изобразително изкуство - 36 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по музика - 36 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по философски дисциплини - 260 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учителпо история и цивилизация - 288 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по физика и астрономия - 126 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по химия и опазване на околната среда - 126 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по английски език - 144 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител ПГ чл. 68, ал. 1, т. 3 Дг №42 "Българче" - Варна 01.09.2018 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 3 ДГ "Незабравка" - Девня 31.08.2018 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" -Николаевка 31.08.2018 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ДГ "Първи юни" - Партизани 31.08.2018 г.
Учител по музика в детска градина - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №33 "Делфинче" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по професионална подготовка, Корабни машини и механизми чл. 67, т. 1 + чл. 70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 31.08.2018 г.
Учител в прогимназиален етап в ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 30.08.2018 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т.1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 30.08.2018 г.
Портиер - СУ "Л. Каравелов" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 70 + чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ :Хр. Ботев" - Варна 21.08.2018 г.
Учител - теоретично обучение ГФК чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Учител по физика - 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски"- Варна 20.08.2018 г.
Учител по теоретично обучение - строителен инженер чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Учител по химия - 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Чистач чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 СУ "Св. Кл. Охридски"- Аксаково 20.08.2018 г.
Учител по математика и информатика - ОбУ "Хр. Ботев" - Цонево 20.08.2018 г.
Учител по история - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по български език и литература - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по математика - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Начален учител - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Детски учител - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Учител в ЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 01.08.2018 г.
Учител - история и география чл. 68, ал. 1, т. 1 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 31.07.2018 г.
Учител ЦОУД - начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 31.07.2018 г.
Заместник директор учебна дейност с руски език чл. 68. ал. 1, т. 1 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 31.07.2018 г.
Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 31.07.2018 г.
Начален учител - ЦДО - 2 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 31.07.2018 г.
Учител по български език и литература чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 31.07.2018 г.
Учител по английски език - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Учител по философски цикъл - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Учител - инженер в направление "Компютърни науки" - 2 бр. - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Учител по български език и литература - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Учител по информатика и математика - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Учител - лектор по рисуване - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Учител - лектор по музика - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Огняр - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Библиотекар - 4 часа - ПГЕ - Варна 30.07.2018 г.
Ресурсен учител чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "В. Друмев" - Варна 30.07.2018 г.
Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "В. Друмев" - Варна 30.07.2018 г.
Учител по история и география чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "В. Друмев" - Варна 30.07.2018 г.
Учител по човекът и природата - 0.5 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.07.2018 г.
Педагогически съветник чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ 'Св. П. Евтимий" - Варна 27.07.2018 г.
Логопед чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий"- Варна 27.07.2018 г.
Учител по информационни технологии чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий"- Варна 27.07.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ 'Св. П. Евтимий"- Варна 27.07.2018 г.
Учител в начален етап с английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.07.2018 г.
Заместник-директор по учебна дейност чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по история и цивилизация чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГИ "Д-р И. Богоров"- Варна 27.07.2018 г.
Лектор по изобразително изкуство - 216 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГИ "Д-р И. Богоров" - Варна 27.07.2018 г.
Лектор по музика - 216 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГИ "Д-р И. Богоров" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 3 III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна 27.07.2018 г.
Учител в начален етап с английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 27.07.2018 г.
Завеждащ административна служба чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов"- Варна 27.07.2018 г.
Учител по музика - лектор 180 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 27.07.2018 г.
Експерт, обучение и квалификация- 4 часа
чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЦПЛР - ЦКО - Варна 27.07.2018 г.
Чистач - хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 27.07.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по физика - 54 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по химия - 54 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 27.07.2018 г.
Учител в начален етап - ЦДО чл. 70 VII СУ "Н. Геров" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по физика чл. 70 VII СУ "Н. Геров" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по руски език чл. 70 VII СУ "Н. Геров" - Варна 27.07.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 70 VII СУ "Н. Геров" - Варна 27.07.2018 г.
Хигиенист чл. 70 VII СУ "Н. Геров" - Варна 27.07.2018 г.
Работник поддръжка чл. 70 VII СУ "Н. Геров" - Варна 27.07.2018 г.
Технически секретар чл. 70 VII СУ "Н. Геров" - Варна 27.07.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "З. Стоянов" - Варна 26.07.2018 г.
Системен администратор чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "З. Стоянов" - Варна 26.07.2018 г.
Начален учител с английски език за ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "З. Стоянов" - Варна 26.07.2018 г.
Чистачка - ПГЕ - Варна 26.07.2018 г.
Учител подготвителна група чл.68 ОУ "П. Волов"- Варна 24.07.2018 г.
Общ работник чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 24.07.2018 г.
Учител по география чл. 114 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 24.07.2018 г.
Учител по география и икономика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 24.07.2018 г.
Заместник - директор учебна дейност чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 24.07.2018 г.
Учител по математика и ИТ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 24.07.2018 г.
Учител в начален етап в ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 24.07.2018 г.
Учител в начален етап в ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 24.07.2018 г.
Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ 'Г. С. Раковски" - Варна 24.07.2018 г.
Учител детска градина чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №35 "Детска радост" - Варна 23.07.2018 г.
Учител по изобразително изкуство с допълване на часове по ФВС чл. 68, т. 1 ОУ "Д. Чинтулов" - Варна 19.07.2018 г.
Портиер чл. 68, ал. 1 + чл. 70 СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна 20.07.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 67, ал. 1, + чл. 70 СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна 20.07.2018 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №15 "Гълъбче" - Варна 20.07.2018 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 20.07.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски" - Девня 20.07.2018 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски" - Девня 20.07.2018 г.
Учител по биология и химия чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 20.07.2018 г.
Начален учител чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 20.07.2018 г.
Учител по история и география чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 20.07.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Варна 20.07.2018 г.
Учител по изобразително изкуство - 340 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 20.07.2018 г.
Учител по човекът и природата - 340 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 20.07.2018 г.
Работник по поддръжка чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 20.07.2018 г.
Психолог чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 20.07.2018 г.
Учител по музика чл. 67, ал. 1 + чл. 70, ал. 1 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 19.07.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 67, ал. 1 + чл. 70, ал. 1 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 19.07.2018 г.
Заместник директор по учебната дейност чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 25.07.2018 г.
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по български език и литература и английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино -
Учител по професионална подготовка - Готвач чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител - агрономия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - физика и химия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова