Свободни работни места

Информацията се намира от учебното заведение за свободно работно място и документи за кандидатстване по задължителни позиции, които се предоставят в самото учебно заведение, а не в РУО - Варна

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител, теоретично обучение - Строителен инженер чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител по математика и информатика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител, практическо обучение  чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител, теория и практика - геодезия чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Общ работник, поддръжка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по руски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по физика и астрономия и математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по философия чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по ФВС чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по теория и практика със специалност "Агрономство" и допълнителна квалификация учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по теория и практика със специалност „Технология на храните“ и допълнителна квалификация учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по теория и практика със специалност "Туризъм" и допълнителна квалификация учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Корепетитор - Детски хор "Добри Христов" чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ЦПЛР - ОДК - Варна 01.09.2020 г.
Учетел в група за целодневна организация на учебния ден - начален етап чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Партизани 01.09.2020 г.
Учител практическо обучение - Корабни машини и механизми или Двигатели с вътрешно горене чл.67, ал.1, т.1  чл.70 ПГ "Св. Д. Солунски" - Белослав 01.09.2020 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Отец Паисий" - Бяла 31.08.2020 г.
Помощник-възпитател - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №41 "Първи юни" - Варна 31.08.2020 г.
Огняр - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №41 "Първи юни" - Варна 31.08.2020 г.
Работник поддръжка - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №41 "Първи юни" - Варна 31.08.2020 г.
Учител, начален учител в група за целодневна организация на учебния ден - ОбУ "Св. Иван Рилски" - Червенци 31.08.2020 г.
Учител по информационни технологии чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 31.08.2020 г.
Учител по изобразително изкуство - 0,25 бр. чл.67, т.1 + чл.70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 31.08.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 31.08.2020 г.
Учител по немски език - лектор чл.111 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 31.08.2020 г.
Ръководител направление ИКТ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 31.08.2020 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Учител технологии и предприемачество чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г. ,
Учетел в група целодневна организация на учебия ден- V клас чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Ресурсен учител - 0,5 бр. - ДГ №13 "Мир" - Варна 28.08.2020 г.
Помощник на учителя - 0,5 бр. - ДГ №13 "Мир" - Варна 28.08.2020 г.
Детски учител чл.67 + чл.70 ДГ №13 "Мир" - Варна 28.08.2020 г.
Учител по изобразително изкуство чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 28.08.2020 г.
Учител, детска градина чл.68, ал.1, т.1 ДГ "Мир" - Игнатиево 28.08.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 IОУ "Хр. Смирненски" - Провадия 28.08.2020 г.
Учител в детска градина чл.68, ал.1, т.1 ДГ "Детелина" - Изворско 28.08.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна 26.08.2020 г.
Учител практическо обучение, направление "Компютърни науки", инженер чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна 26.08.2020 г.
Учител по музика (непълен норматив) чл.114 ПГЕ - Варна 26.08.2020 г.
Учител по изобразително изкуство (непълен норматив) чл.114 ПГЕ - Варна  26.08.2020 г.
Учител по английски език - 144 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по физика и астрономия - 126 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по история и цивилизация - 270 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по философия - 144 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по математика и физика чл.67 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 25.08.2020 г.
Учител по БЕЛ и руски език или английски език чл.67 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 25.08.2020 г.
Учител в начален етап за група  целодневна организация на учебния ден чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 28.08.2020 г.
Учител, начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 26.08.2020 г.
учител по математика чл.67, ал.1, т.1 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 24.08.2020 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 24.08.2020 г.
Учител, началния етап за  група  целодневна организация на учебния ден - 3 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Ст. Михайловски" - Варна 24.08.2020 г.
Учител по БЕЛ - ЦПЛР-ОДК - Провадия 24.08.2020 г.

Учител по английски език -  3 бр.

чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по БЕЛ

чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по математика

чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по математика и информационни технологии

чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Ръководител направление ИКТ

чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по история и цивилизации

чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по ФВС

чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по география и икономика (непълен норматив)

чл.114 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по биология и здравно образование  (непълен норматив)

чл.114 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по физика и астрономия  (непълен норматив)

чл.114 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по химия и опазване на околната среда  (непълен норматив)

чл.114 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по философия - 0,5 бр.

чл.114 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по музика - 162 часа

чл.111 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по изобразително изкуство - 162 часа

чл.111 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по руски език - лектор

чл.111 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.

Учител по немски език - лектор

чл.111 ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна 23.08.2020 г.
Учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №28 "Пролет" - Варна 22.08.2020 г.
Учител в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино 21.08.2020 г.
Учител - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №14 "Дружба" - Варна 21.08.2020 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №14 "Дружба" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Йордан Йовков" - Варна 21.08.2020 г.
Заместник-директор учебна дейност, специалност математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Йордан Йовков" - Варна 21.08.2020 г.
Учител в група целодневна организация на учебния ден чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 ОУ "Йордан Йовков" - Варна 21.08.2020 г.
Учител в група целодневна организация на учебния ден чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Йордан Йовков" - Варна 21.08.2020 г.
Заместник-директор учебна дейност чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по компютърно моделиране и информационни технологии чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по предприемачество в гимназиален етап - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по немски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по музика - 234 часа чл.68, ал.1 ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по португалски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" - Варна 21.08.2020 г.
Чистач/Хигиенист чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по история и цивилизации чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 21.08.2020 г.
Учител в начален етап - целодневна организация на учебния ден чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 21.08.2020 г.
Чистач чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Захари Стоянов" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.68, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино 21.08.2020 г.
Ръководител на направление ИКТ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 21.08.2020 г.
Помощник-възпитател чл.67, т.1 + чл.70 ДГ №28 "Пролет" - Варна 21.08.2020 г.
Учител в детска градина чл.70 ДГ №48 "Ран Босилек" - Тополи 21.08.2020 г.
Помощник-възпитател чл.70 ДГ №48 "Ран Босилек" - Тополи 21.08.2020 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.2 + чл.70 ПГТМД - Варна 20.08.2020 г.
Учител по БЕЛ - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.2 + чл.70 ПГТМД - Варна 20.08.2020 г.
Учител по професионална подготовка - Маникюр - педикюр - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.2 + чл.70 ПГТМД - Варна 20.08.2020 г.
Учител по музика - 198 часа - ПГТМД - Варна 20.08.2020 г.
Учител практическо обучение, професионално направление "Инфонатика и компютърни науки" чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Ивн Богоров" - Варна 20.08.2020 г.
Учител теоретично обучение - цигулка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 НУИ "Добри Христов" - Варна 17.08.2020 г.
Учител по руски език в гимназиален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Гео Милев" - Варна 17.08.2020 г.
Учител по БЕЛ - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 17.08.2020 г.
Заместник-директор учебна дейност чл.67, ал.1, т.2 + чл.70 ПГ "Св. Д. Солунски" - Белослав 14.08.2020 г.
Учител чл.67, ал.1, т.1 ДГ №42 "Българче" - Варна 14.08.2020 г.
Помощник-възпитател - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №29 "Звънче" - Варна 14.08.2020 г.
Учител по ФВС чл.68, ал.1, т.2 + чл.70 ПГТМД - Варна 14.08.2020 г.
Учител по история и цивилизации - лектор чл.111 ОУ "Панайот Волов" - Варна 14.08.2020 г.
Главен счетоводител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 13.08.2020 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №19 "Ален мак" - Варна 13.08.2020 г.
Учител по математика и информатика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 12.08.2020 г.
Образователен медиатор - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.2 ОУ "Отец Паисий" - Бяла -
Учител, теоретично обучение - лектор чл.114 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна неопределен

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОЙТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНОТО ФИНАНСИРАНЕ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова