Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /Обсл. звено Валидност до:
Учител по история или география чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Ботев" - Житница 15.04.2017 г.
Учител начален етап с чужд език - английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Ст. Михайловски" - Варна 06.04.2017 г.
Програмист "база данни" чл. 68, ал. 1, т. 3 ПГТМД - Варна 30.03.2017 г.
Технически секретар чл.67,ал.1,т.1+чл. 70 ,ал.1 ОУ "Г.С.Раковски" - Варна 30.03.2017 г.
Логопед чл. 68, ал. 1, т. 2 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Ст. Караджа"  - Варна 29.03.2017 г.
Учител в детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ №34 "Лястовичка" - Варна 29.03.2017 г.
Логопед - СУ "Св. Кл. Охридски" - Варна 24.03.2017 г.
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по история и география чл. 67 ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - Провадия -
Учител по история и цивилизация чл.68,ал.1,т.3 СУ "В.Левски" - Ветрино -
Технически сътрудник чл.67,ал.1,т.1 СУ "В.Левски" - Ветрино -
Учител по математика и физика чл.68,ал.1,т.3 + чл.70 ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Царевци -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Учител по английски език чл.68,ал.1,т.3 ОУ "Св. Кл.Охридски" - Дъбравино -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РИО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова