Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /Обсл. звено Валидност до:
Училищен психолог чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 01.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 01.08.2017 г.
Учител по български език и литература и история
чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 01.08.2017 г.
Учител по информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 01.08.2017 г.
Лектор по изобразително изкуство - 72 часа - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Лектор по музика - 72 часа - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Учител по теоретично обучение - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Учител по практическо обучение - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Учител по физическо възпитание и спорт - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Учител по информатика и математика - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Учител по английски език - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Учител по български език и литература - ПГЕ - Варна 31.07.2017 г.
Чистач - ПГЕ - Варна 28.07.2017 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1 + чл. 70 ДГ №10 "Карамфилче" - Варна 28.07.2017 г.
Учител в детска група - 2 бр. чл. 68, т. 1 + чл. 70 ДГ №11 "Незабравка" - Варна 28.07.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 ПГИ "Д-р И. Богоров" - Варна 14.07.2017 г.
Учител теоретично обучение чл. 67, ал. 1, т. 1 ПГИ "Д-р И. Богоров" - Варна 14.07.2017 г.
Учител по история и/или философия чл. 67, ал. 1, т. 1 ПГИ "Д-р И. Богоров" - Варна 14.07.2017 г.
Учител по немски език чл. 67, ал. 1, т. 1 ПГИ "Д-р И. Богоров" - Варна 14.07.2017 г.
Учител в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 10.07.2017 г.
Начален учител - 10 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 10.07.2017 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 10.07.2017 г.
Учител по технологии и предприемачество чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 10.07.2017 г.
Начален учител - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 10.07.2017 г.
Главен счетоводител чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 07.07.2017 г.
Учител в детска група чл. 67, ал. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ №4 "Теменужка" - Варна 06.07.2017 г.
Учител по физика - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 04.07.2017 г.
Учител по ФВС - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 04.07.2017 г.
Заместник директор по учебна дейност - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 04.07.2017 г.
Учител по български език и литература - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 04.07.2017 г.
Учител по музика - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 04.07.2017 г.
Учител по биология и химия - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 04.07.2017 г.
Учител по география чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 04.07.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Ст. Михайловски" - Варна 04.07.2017 г.
Учител в ЦОД - прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Ст. Михайловски" - Варна 04.07.2017 г.
Учитвел в начален етап - ЦОД - 5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Ст. Михайловски" - Варна 04.07.2017 г.
Учител по информатика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител по физика и математика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител по математика и информатика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Помощник-възпитател в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител предучилищна подготовка чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител по философски цикъл чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител по руски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учители начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - СОК "Камчия" 01.07.2017 г.
Учител по математика и физика чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Й. Йовков" - Варна 30.06.2017 г.
Начален учител в ЦОУД чл. 68, ал. 1, т. 2 ОУ "Й. Йовков" - Варна 30.06.2017 г.
Начален учител чл. 68, ал. 1, т. 2 ОУ "Й. Йовков" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по физика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по биология чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по френски език - 3 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по немски език чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по немски език - 3 бр. чл. 68, ал. 1, т.1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по химия чл. 67, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по английски език чл. 67, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по история и цивилизация чл. 67, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 3 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по химия и опазване на околната среда чл. 68, ал. 1, т. 3 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 30.06.2017 г.
Чистач чл. 67, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 30.06.2017 г.
Огняр чл. 67, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по английски език - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по информатика и информационни технологии - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по физика - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по немски език - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по математика - 2 бр. - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 30.06.2017 г.
Учител по български език и литература - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 30.06.2017 г.
Учител ЦДО в начален етап - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 2 + чл. 70 ОУ "Ст. Караджа" - Варна 30.06.2017 г.
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Ст. Караджа" - Варна 30.06.2017 г.
Учител в ЦОД в начален етап - 4 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 29.06.2017 г.
Начален учител - 3 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 29.06.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 29.06.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна 28.06.2017 г.
Заместник-директор, учебна дейност чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Й. Йовков" - Варна 27.06.2017 г.
Библиотекар чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "св. П. Евтимий" - Варна 27.06.2017 г.
Ресурсен учител - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.06.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.06.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.06.2017 г.
Учител по география и икономика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.06.2017 г.
Учител - начален етап - 4 бр. чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.06.2017 г.
Учител - начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 27.06.2017 г.
Учител в ЦДО - 5 клас чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 27.06.2017 г.
Учител по история и география чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 27.06.2017 г.
Учител в начален етап - ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 27.06.2017 г.
Главен счетоводител чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ № 31 "Крилатко" - Варна 23.06.2017 г.
Огняр чл. 68, т. 3 ДГ №17 "Д-р П. Берон" - Варна 23.06.2017 г.
Учител в детска градина чл. 68, т. 3 ДГ №17 "Д-р П. Берон" - Варна 23.06.2017 г.
Учител в ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 II ОУ "Н. Вапцаров" - Варна 23.06.2017 г.
Учител в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 1 II ОУ "Н. Вапцаров" - Варна 23.06.2017 г.
Учител в начален етап - ЦДО - 14 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 II ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 23.06.2017 г.
Електротехник, поддръжка сгради чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Й. Екзарх" - Варна 22.06.2017 г.
Библиотекар чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Й. Екзарх" - Варна 22.06.2017 г.
ЗДУД чл. 68, ал. 1, т. 1 Първа езикова гимназия - Варна 22.06.2017 г.
Учител по математика - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 Първа езикова гимназия - Варна 22.06.2017 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 Първа езикова гимназия - Варна 22.06.2017 г.
Учител по немски език - 3 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 Първа езикова гимназия - Варна 22.06.2017 г.
Учител по история чл. 68, ал. 1, т. 1 Първа езикова гимназия - Варна 22.06.2017 г.
Главен счетоводител чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Кап. Петко войвода" - Варна 23.06.2017 г.
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по история и география чл. 67 ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - Провадия -
Учител по история и цивилизация чл.68,ал.1,т.3 СУ "В.Левски" - Ветрино -
Технически сътрудник чл.67,ал.1,т.1 СУ "В.Левски" - Ветрино -
Учител по математика и физика чл.68,ал.1,т.3 + чл.70 ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Царевци -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Учител по английски език чл.68,ал.1,т.3 ОУ "Св. Кл.Охридски" - Дъбравино -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РИО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова