Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител по музика чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охтидски" - Дъбравино

14.12.2018 г.

Учител в целодневна организация - начален етап чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня

10.12.2018 г.

Учител по музика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство - 1 бр. - ОбУ "Св. Иван Рилски" - Червенци 30.11.2018 г.
Астроном - ЦПЛР - НАОП "Х. Коперник" - Варна 30.11.2018 г.
Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл.70 ОУ "Св П. Евтимий" - Варна 23.11.2018 г.
Учител по английски език в прогимназиален етап чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 23.11.2018 г.
Учител по руски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл.70 ПГСС "Земя" - Провадия 23.11.2018 г.
Учител чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл.70 ДГ №5 "Слънчо" - Варна 22.11.2018 г.
Помощник учител - 0,5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл.70 ДГ №5 "Слънчо" - Варна 22.11.2018 г.
Логопед чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл.70 СУ "Димчo Дебелянов" - Варна

22.11.2018 г.

Портиер чл. 67 МГ "Д-р Петър Берон"- Варна

19.11.2018 г.

Специален педагог с професионална квалификация учител  чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл.70 ЧСУ "Мечтатели" - Варна

19.11.2018 г.

Ресурсен учител чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл.70 ЧСУ "Мечтатели" - Варна

19.11.20108 г.

Завеждащ административна служба чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл.70 ОУ "Йордан Йовков" - Варна

16.11.2018 г. 

Ресурсен учител чл. 67, ал. 1, т. 3 ОУ "Цар Симеон I" - Варна

16.11.2018 г.

Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл.70 ДГ №37 "Пламъче" - Варна 16.11.2018 г.
Учител на деца с умствена изостаналост чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл.70 ЦСОП - Варна 16.11.2018 г.
Хигиенист чл.70 VII СУ "Найден Геров" - Варна 16.11.2018 г.
Системен администратор чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл.70 ОУ "Захари Стоянов" - Варна 16.11.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 15.11.2018 г.
Учител по физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 3 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 15.11.2018 г.
Начален учител чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Учител/инженер по компютърни науки - ПГЕ -
Начален учител ЦОУД I-IV клас чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Учител по музика чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №26 "Изворче" - Варна -
Учител по английски език - ПГЕ - Варна

-

Учител по БЕЛ и История и цивилизация чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Учител детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 ДГ "Славейче" - Любен Каравелово -
Учител по физика и химия чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Каарджа -
Учител по история чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - агроном чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по български език и литература и английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова