Свободни работни места

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител, детска градина чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №11 "Незабравка" - Варна 31.05.2019 г.
Учител ДГ  - ДГ №21 "Калина Малина" - Варна 31.05.2019 г.
Заместник-директор учебна дейност чл. 67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 02.05.2019 г.
Общ работник чл. 67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 02.05.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ПГТ "Проф, д-р Асен Златаров" - Варна 30.04.2019 г.
Помощник-възпитател чл.68, ал.1, т.3 ДГ№44 "Валентина Терешкова" - Варна 30.04.2019 г.
Ресурсен учител с логопедия чл.68, ал.1, т.3 ОУ 'Цар Симеон I" - Варна 30.04.2019 г.
Хигиенист чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ 'Цар Симеон I" - Варна 30.04.2019 г.
Хигиенист чл.68, ал.1, т.3 VII СУ "Найден Геров" - Варна 25.04.2019 г.
Лектор история и география - 0,5; Лектор биология и химия - 0,5 - ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи 25.04.2019 г.
Учител по английски език в прогимназиален етап чл. 67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 25.04.2019 г.
Огняр чл. 68, ал.1, т.1 СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 25.04.2019 г.
Учител по руски език чл. 68, ал.1, т.3 ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско 24.04.2019 г.
Заместник-директор административно-стопанска дейност чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 24.04.2019 г.
Чистачка - ПГЕ - Варна 24.04.2019 г.
Огняр чл. 68, ал.1, т.1  ОУ "Стефан Караджа" - Варна 23.04.2019 г.
Домакин чл. 67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.04.2019 г.
Учител чл.68, ал.1, т.3 ДГ "Незабравка", филиал "Детелина" - Девня 19.04.2019 г.
Общ работник чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 19.04.2019 г.
Учител по математика в прогимназиален етап чл.68, т.1 ОУ "Добри Чинтулов" -  Варна 19.04.2019 г.
Ресурсен учител чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №8 "Христо Ботев"- Варна 19.04.2019 г.
Социален педагог чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №8 "Христо Ботев"- Варна 19.04.2019 г.
Учител по немски език - МГ "Д-р Петър Берон" - Варна 19.04.2019 г.
Лектор - ландшафтен архитект по професионална подготовка (теория и пректика) по специалност л. 67, т.1 + чл.70 ЦСОП - Варна -
Учител по музика чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охтидски" - Дъбравино

-

Учител/инженер по компютърни науки - ПГЕ -
Учител по английски език - ПГЕ - Варна

-

Учител детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 ДГ "Славейче" - Любен Каравелово -
Учител по физика и химия чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Каарджа -
Учител по история чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - агроном чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова