Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /Обсл. звено Валидност до:
Учител по английски език в начален и прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий" - Тръстиково 28.09.2017 г.
Учител по математика - 4 часа чл. 68, т. 1 + чл. 70 I ОУ "Хр,. Смирненски"- Провадия 07.09.2017 г.
Учител по физическо възпитание и спорт чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик 07.09.2017 г.
Учител по история и цивилизация и философски цикъл чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик 07.09.2017 г.
Учител по руски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик 07.09.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик 07.09.2017 г.
Учител в начален етап чл. 68, т. 1 + чл. 70 I ОУ "Хр. Смирненски" - Провадия 07.09.2017 г.
Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество чл. 68, т. 3 + чл. 70 I ОУ "Хр. Смирненски" - Провадия 07.09.2017 г.
Учител в ЦДО чл. 67 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Аврен 06.09.2017 г.
Учител по биология и здравно образование чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 СУ "Елин Пелин" - Варна 04.09.2017 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1 ДГ "Първи юни и детска кухня" - Бяла 01.09.2017 г.
Учител по математика и информационни технологии чл. 68 ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Учител по професионална подготовка - практика на професията чл. 68 ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Лектор по физическо възпитание и спорт - 417 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Лектор по философски дисциплини - 242 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Лектор по история и цивилизация - 288 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Лектор по физика и астрономия - 162 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Лектор по химия и опазване на околната среда - 144 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Лектор по английски език - 144 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2017 г.
Учител по музика - 457 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Пазач - портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Начален учител чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Учител в подготвителен клас - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Учител по информатика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Чистач - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Работник поддръжка чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Библиотекар чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 01.09.2017 г.
Учител по английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСС "Земя" - Провадия 01.09.2017 г.
Учител по английски език - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня 01.09.2017 г.
Учител по математика и информатика чл. 67 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Аврен 31.08.2017 г.
Главен счетоводител чл. 68, а. 1, т. 1 ДГ № 32 "Моряче" - Варна 31.08.2017 г.
Детски учител чл. 68, ал. 1, т. 3 ДГ № 32 "Моряче" - Варна 31.08.2017 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ДГ № 32 "Моряче" - Варна 31.08.2017 г.
Учител по математика и физика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка 31.08.2017 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка 31.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 31.08.2017 г.
Учител, детска градина чл. 68, ал. 1, т. 1 ДГ №9 "Ален мак" - Варна 31.08.2017 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово 31.08.2017 г.
Лектор по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 31.08.2017 г.
Начален учител в ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 31.08.2017 г.
Учител по физика и астрономия - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1,т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 31.08.2017 г.
Учител по химия и опазване на околната среда - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал.1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 31.08.2017 г.
Учител по биология - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1,т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 31.08.2017 г.
Лектор по хореография - 160 часа чл. 111 или чл. 114 НУ "Отец Паисий" - Белослав 31.08.2017 г.
Ел. техник - 0.5 бр. - СУ "В. Левски" - Вълчи дол 30.08.2017 г.
Учител по БДП - външен лектор чл. 111 СУ "Н. Хикмет" - Медовец 30.08.2017 г.
Учител по растениевъдни науки - външен лектор чл. 111 СУ "Н. Хикмет" - Медовец 30.08.2017 г.
Учител по немски език -  външен лектор чл. 111 СУ "Н. Хикмет" - Медовец 30.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Н. Хикмет" - Медовец 30.08.2017 г.
Учител в детска градина - ДГ №14 "Дружба"- Варна 29.08.2017 г.
Служител човешки ресурси чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 29.08.2017 г.
Учител в начален етап чл. 68, т. 1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 25.08.2017 г.
Учител по биология и химия чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 25.08.2017 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 68, т. 1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 25.08.2017 г.
Учител в детска градина чл. 67 + чл. 70 ДГ №12 "Ян Бибиян" - Варна 28.08.2017 г.
Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "П. Хилендарски" - Горен чифлик 28.08.2017 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 3 ДГ "Здравец" - Девня 28.08.2017 г.
Учител по история и цивилизация чл. 67, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2017 г.
Учител по професионална подготовка чл. 68, ал. 1, т.3 ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово 28.08.2017 г.
Учител по професионална подготовка чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово 28.08.2017 г.
Учител по професионална подготовка чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово 28.08.2017 г.
Учител по гайда - лектор чл. 68, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2017 г.
Учител по поп и джаз пеене - 0,5 бр. чл. 68, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2017 г.
Учител по български народни танци чл. 67, ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2017 г.
Учител по съвременни танцови техники - 0,5 бр.
чл. 67,ал. 1 + чл. 70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2017 г.
Лектор - поп и джаз пеене чл. 68, ал. 1, т. 1 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2017 г.
Помощник възпитател чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №34 "Лястовичка" - Варна 25.08.2017 г.
Учител в детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ №34 "Лястовичка"- Варна 25.08.2017 г.
Учител ДЦО чл. 67 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево 25.08.2017 г.
Учител по математика и информатика чл. 67 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево 25.08.2017 г.
Учител по ФВС чл. 67 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево 25.08.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "З. Стоянов" - Варна 25.08.2017 г.
Учител - направление "Компютърни науки" - ПГЕ - Варна 25.08.2017 г.
Учител в начален етап чл. 67, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Ботев" - Чернево 25.08.2017 г.
Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Хр. Ботев" - Чернево 25.08.2017 г.
Детски учител чл. 68 ДГ №3 "Звездичка" - Варна 25.08.2017 г.
Учител по английски език - 2 бр. /1 в начален етап и 1 в прогимназиален и гимназиален етап/ чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 25.08.2017 г.
Детски учител в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 2 СУ "Л. Каравелов" - Варна 25.08.2017 г.
Ръководител направление ИКТ чл. 68, ал. 1, 2 СУ "Л. Каравелов" - Варна 25.08.2017 г.
Учител - електроинженер - специалност "Радио-телевизионна техника"/"Електроника"/"Съобщителна техника" - ПГЕ - Варна 25.08.2017 г.
Учител в начален етап (ЦДО) чл. 70 + чл. 67, ал. 1, т. 1 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 25.08.2017 г.
Детски учител в ПГ чл. 68, ал. 1, т. 2 СУ "Л. Каравелов" - Варна 25.08.2017 г.
Ръководител направление ИКТ чл. 68, ал. 1, т СУ "Л. Каравелов" - Варна 25.08.2017 г.
Учител ДЦО чл. 67 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево 25.08.2017 г.
Учител по математика и информатика чл. 67 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево 25.08.2017 г.
Учител по ФВС чл. 67 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево 25.08.2017 г.
Огняр - СУ "В. Левски" - Вълчи дол 25.08.2017 г.
Учител в прогимназиален етап - ЦДО чл. 68, т. 1 + чл. 70 СУ "В. Левски" - Вълчи дол 25.08.2017 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 68, т. 3 + чл. 70 СУ "В. Левски" - Вълчи дол 25.08.2017 г.
Учител в начален етап чл. 68, т. 1 + чл. 70 СУ "В. Левски" - Вълчи дол 25.08.2017 г.
Учител по английски език в прогимназиален етап чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 25.08.2017 г.
Шофьор на МПС с категория D чл. 67, ал. 1, т. 1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Градинарово 24.08.2017 г.
Главен счетоводител чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 7, ал. 1 ДГ № 4 "Теменужка"- Варна 24.08.2017 г.
Помощник-възпитател чл. 67, ал. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ №4 "Теменужка"- Варна 24.08.2017 г.
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ВТГ 'Г. С. Раковски" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по испански език - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ВТГ "Г. С. Раковски" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ВТГ "Г. С. Раковски" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по физическо възпитание и спорт - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ВТГ "Г. С. Раковски" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 ВТГ "Г. С. Раковски" - Варна 24.08.2017 г.
Учител в начален етап с английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител в начален етап с английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Иван Вазов" - Варна 24.08.2017 г.
Старши учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 24.08.2017 г.
Заместник директор УД чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Лектор по философски цикъл - 310 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 24.08.2017 г.
Чистачка чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Психолог, училищен чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по музика - 0.5 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по физика и астрономия - 0.5 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител по икономика - 0.5 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Заместник-директор УД - география и история чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител начален етап - ЦДО - 4 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 24.08.2017 г.
Учител в ЦДО - начален етап - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Пчелник 24.08.2017 г.
Учител по руски език чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Хр. Ботев" - Пчелник 24.08.2017 г.
Шофьор на училищен автобус чл. 67, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Лектор по изобразително изкуство - 108 часа - ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 23.08.2017 г.
Лектор по музика - 108 часа - ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 23.08.2017 г.
Учител по математика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Помощник-възпитател чл. 68, т. 3 ДГ № 22 "Мечо Пух" - Варна 23.08.2017 г.
Учител по руски и български език чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Чистач - хигиенист - ОУ "Г. С. Раковски"- Варна 23.08.2017 г.
Лектор по изобразително изкуство - 108 часа - ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 23.08.2017 г.
Лектор по музика - 108 часа - ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 23.08.2017 г.
Учител по математика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Учител по руски език и английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Учител по биология и здравно образование и география и икономика чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 23.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 67 ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - Провадия 21.08.2017 г.
Начален учител чл. 68, т. 2 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино 21.08.2017 г.
Лектор по физика и астрономия - ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 21.08.2017 г.
Лектор по изобразително изкуство - ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 21.08.2017 г.
Лектор по география и икономика и история и цивилизация - ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 21.08.2017 г.
Лектор по музика - ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 21.08.2017 г.
Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино 21.08.2017 г.
Учител по теория и практика на професията "Агроеколог" чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино 21.08.2017 г.
Учител по козметика чл. 67, ал. 1, т. 1 ПГТМД - Варна 21.08.2017 г.
Лектор по химия чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 20.08.2017 г.
Лектор по музика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 20.08.2017 г.
Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 20.08.2017 г.
Библиотекар чл. 68, ал. 1, т. 1+ чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 20.08.2017 г.
Учител по теоретично обучение- архитектура чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски - Варна 20.08.2017 г.
Библиотекар - 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2017 г.
Учител в детска градина чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ № 38 "Маргаритка" - Варна 18.08.2017 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ДГ №5 "Слънчо" - Варна 18.08.2017 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ №44 "Валентина Терешкова" - Варна 18.08.2017 г.
Учител по музика - непълен норматив чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Гео Милев" - Варна 18.08.2017 г.
Учител по английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 СУ "Гео Милев" - Варна 18.08.2017 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Гео Милев" - Варна 18.08.2017 г.
Детски учител чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ "Щастливо детство" - Белослав 18.08.2017 г.
Начален учител с английски език - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 18.08.2017 г.
Начален учител - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 18.08.2017 г.
Учител по музика - лектор 126 часа - ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 18.08.2017 г.
Работник поддръжка чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 18.08.2017 г.
Учител по информатика и информационни технологии - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 18.08.2017 г.
Учител. детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №39 "Приказка" - Варна 18.08.2017 г.
Лектор по биология - 158 часа чл. 68 I ОУ - Варна 18.08.2017 г.
Лектор по немски език - 170 часа чл. 68 I ОУ - Варна 18.08.2017 г.
Лектор - хореограф - 256 часа чл. 68 I ОУ - Варна 18.08.2017 г.
Учител в детска градина чл. 68,ал. 1, т. 3 + чл. 70 ДГ №5 "Слънчо" - Варна 18.08.2017 г.
Начален учител чл. 68 I ОУ - Варна 17.08.2017 г.
Работник ремонт и подръжка - 0.5 бр. чл. 67, ал. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ № 4 "Теменужка" - Варна 17.08.2017 г.
Учител по музика в детска градина
чл. 67, ал. 1 + чл. 70 ДГ №42 "Българче" - Варна 17.08.2017 г.
Учител в начален етап чл. 68 ОУ "Панайот Волов" - Варна 17.08.2017 г.
Заместник директор УД чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 16.08.2017 г.
Учител по физическо възпитание и спорт чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 16.08.2017 г.
ЗАС чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ДГ №40 "Детски свят" - Варна 16.08.2017 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №40 "Детски свят" - Варна 16.08.2017 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 / чл. 68, ал. 1, т. 3 ДГ "Снежанка" - Провадия 15.08.2017 г.
Учител в целодневна организация на учебния ден в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Ст. Михайловски" - Варна 15.08.2017 г.
Учител, детска градина чл. 67, ал. 1 + чл. 70 ДГ №7 "Ал. С. Пушкин" - Варна 15.08.2017 г.
Перачка - 4 часа чл. 67, ал. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ №7 "Ал. С. Пушкин" - Варна 15.08.2017 г.
Помощник възпитател чл. 67, ал. 1 + чл. 70, ал. 1 ДГ №7 "Ал. С. Пушкин" - Варна 15.08.2017 г.
Учител по практическо обучение - инструктор - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГ "Св. Д. Солунски" - Белослав 15.08.2017 г.
Начален учител чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино 15.08.2017 г.
Технически сътрудник чл. 68, л. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по теоретично обучение - счетоводство, икономика - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по информатика и информационни технологии - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Детски учител чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ "Щурче" - Приселци 14.08.2017 г.
Учител по френски език - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Лектор по музика - 54 часа - ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Лектор по теория - Класически и лечебен масаж - 54 часа - ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Лектор по учебна практика - Класически и лечебен масаж - 72 часа - ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по практическо обучение - фризьорство чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по география - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по английски език - 1 .5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГМТД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по икономика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител по български език и литература чк. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Заместник-директор, учебна дейност чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 14.08.2017 г.
Учител - агрономия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - физика и химия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по история и география чл. 67 ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - Провадия -
Учител по история и цивилизация чл.68,ал.1,т.3 СУ "В.Левски" - Ветрино -
Технически сътрудник чл.67,ал.1,т.1 СУ "В.Левски" - Ветрино -
Учител по математика и физика чл.68,ал.1,т.3 + чл.70 ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Царевци -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РИО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова