нРегионално управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионално управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронната поща на адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и на място в РУО.

Национална телефонна линия за деца 116 111

 н   

 

20.10.2021 г.

Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.

11.10.2021 г.

11102021

05.10.2021 г.

05102021

04.10.2021 г.

Заповед № РД09-2552/29.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

Заповед № РД09-2554/29.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

17.09.2021 г.

Организиране и провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2020/2021 година в срок до 08 октомври 2021 г.

14.09.2021 г.

15092021

 03.09.2021 г.

Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.

24.08.2021 г.

1111 2408

24.08.2021 г.

Заповед №РД-01-712/19.08.2021 г. за допълване на заповед №РД-01-647/29.07.2021 г.

Заповед №РД-01-647/29.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

16.08.2021 г.

Заповед №РД09-1702/13.08.2021 г. за обявяване на свободно място за длъжността "учител, начален етап на основното образование" за учебната 2021/2022 година в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република

09.08.2021 г.

Заповед №РД 09-1595/06.08.2021 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

09.08.2021 г.

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието - Варна

19.07.2021 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, Регионално управление на образованието – Варна

16.07.2021 г.

Заповед № РД 09 – 1403/12.07.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител”, Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чехия

01.07.2021 г.

Заповед № РД 09 – 1367/01.07.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Варна

30.06.2021 г.

Заповед №РД 09-1351/30.06.2021 г. на МОН за обявяване на свободни места за учебната 2021/2022 година в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (английски език)" - 1 място
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)" - 1 място
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование)" - 1 място
Заповед №РД 09-1352/30.06.2021 г. на МОН за обявяване на свободни места за учебната 2021/2022 година в Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)" - 1 място

03.06.2021 г.

FB IMG 1622491311087

На 31.05.2021г. в сградата на Областна администрация Варна на 16 учители и директори на образователни институции от област Варна бяха връчени почетни отличия "Неофит Рилски" за дългогодишна виоокопрофесионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование.
Със Заповед № РД 09-1083/18.05.2021г. на министъра на образованието и науката, с почетно отличие "Неофит Рилски" са удостоени следните педагогически специалисти от област Варна:
1. Жечка Георгиева - директор на ВТГ "Г.С.Раковски"
2. Павлина Мандажиева - директор на ОУ "Стоян Михайловски"
3. Янка Иванова - директор на ДГ "Слънчева дъга"
4. Надежда Илиева - зам.-директор УПД в ПГГСД "Николай Хайтов"
5. Радостина Вълева - Иванова - главен учител в ОУ "Цар Симеон I"
6. Силвия Захариева - главен учител в МГ "Д-р Петър Берон"
7. Анелия Славейкова - старши учител в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"
8. Величка Илиева - старши учител в IV EГ "Фредерик Жолио-Кюри"
9. Веска Петрова -старши учител в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"
10. Георги Георгиев - старши учител в СУ "Св. Климент Охридски" -гр.Варна
11. Марта Радева - старши учител в I ОУ "Христо Смирненски" - гр. Провадия
12. Станислава Казанджиева - старши учител в СУЕО "Ал.С.Пушкин"
13. Даниела Иванова -учител в ЧСУ "Мечтатели"
14. Петя Симеонова - учител в ДГ "Д-р Петър Берон"
15. Симеон Кулиш - учител в ЧСУ "Юрий Гагарин" -Камчия
16. Ивелина Енчева - ръководител направление ИКТ в ОУ "Панайот Волов"
В обръщението си, като домакин на тържествената церемония, областният управител г-н Марио Смърков поздрави наградените педагогически специалисти.

26.05.2021 г.

Възстановява се присъственото обучение в училищата, считано от 31 май 2021 г., съгласно писмо с изх.№9105-163/26.05.2021 г. на МОН

25.05.2021 г.

pokana 1

21.05.2021 г.

Приветствие за най-значимите български  празници, символи на достойнство, традиция и духовност, на който отдаваме почит на великото дело на светите братя Кирил и Методий от министърa на образованието и културата

21.05.2021 г.

24052021 1

14.05.2021 г.

Набиране на средства за лечение на ученик с тежко онкологично заболяване

13.05.2021 г.

Обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г., обявление от директора на Националния инспекторат по образованието. Заявления за участие ще се приемат от 17.05. до 21.06.2021 г.

02.05.2021 г.

Velikden 02052021

29.04.2021 г.

Заповед №РД09-1028/29.04.2021 г. на МОН за обучение от разстояние в електронна среда в периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. за учениците от 5 до 12 клас

27.04.2021 г.

Заповед №РД 09-1002/26.04.2021 г. за преминаване в ОРЕС чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии на основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование по решение на Общински кризисен - гр. Бяла

23.04.2021 г.

Cvetnica 21

09.04.2021 г.

Заповед №РД09-856/09.04.2021 г.  на МОН за обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение в периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

08.04.2021 г.

Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

31.03.2021 г.

Заповед №РД09-798/31.03.2021 г. на МОН за преустановяване на посещенията в детските градини и присъствения образователен процес за учениците от 1 до 12 клас в училищата и в центровете за личностно развитие, на територията на цялата страна

25.03.2021 г.

Blago 21

19.03.2021 г.

Заповед №РД09-749/19.03.2021 г. за промяна провеждане на национални кръгове на олимпиади и национални състезания за периода от 22.03.2021 г до 31.03.2021 г.

19.03.2021 г.

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на МОН в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от 1 до 12 клас да се осъществява от разстояние в електронна среда

 19.03.2021 г.

 На 15.03.2021 г. учениците от III клас на ОУ "Отец Паисий", гр. Варна с преподавател Дария Иванова има урок по религия, посветен на Деня на прошката.
Урокът е част от образователна интеграция чрез обучението по Религия – Благонравие в мултиетнически общности, формирането на модели на взаимодействие учител-ученик-родител и извеждане на добри практики.Учениците научиха, че от Сирни заговезни започва Великият пост. От този ден християните ще се въздържат от блажна храна (месо, мляко, яйца), ще се стремят да се въздържат и от всяко лошо дело, дума и мисъл. Преди началото на Великия пост, човек трябва да е простил на ближните си и да е получил прошка от тях. Не бива да пропускаме това събитие. Да отидем и се опростим с всички, които сме обидили.

 

Religiq 19

 

18.03.2021 г.

Заповед № РД09-723/17.03.2021 г. на МОН за учениците от V-XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Варна, да се организира обучение от разстояние в електронна среда в периода от 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

17.03.2021 г.

Важно за учениците от V клас - решение на областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна (заповед № РД01-794/17.03.2021г. на директора на РЗИ Варна): "Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Варна за учениците от пети клас, считано от 00:00 часа на 18.03.2021г. до 26.03.2021г."

17.03.2021 г.

Заповед №РД09-706/17.03.2021 г. за провеждане на Математическо състезание "Европейско кенгуру", за учениците от I клас до IV клас на 18.03.2021 г. от 12 часа и за учениците от V клас до XII клас на 15.04.2021 г. от 12.00 часа

12.03.2021 г.

Заповед №РД 09-619/12.03.2021 г. на МОН за преустановяване на присъствения образователен процес от VI до XII клас от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

За учениците от пети клас:
Остава в сила заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни занятия до 17.03.2021 г.
След изтичане на заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учениците от пети клас се обучават в присъствени учебни занятия.

11.03.2021 г.

Във връзка с писмо от Министерството на образованието и науката с изх. №9105 – 85/09. 03. 2021 г. Ви уведомявам, че предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитниге работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.
Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронна среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва да бъдат информирани, че:
1. На 19. 03. 2021 г. от 12,00 – 17,00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.
2. Участниците да организират преките си задължения в училищата така, че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението

11.03.2021 г.

Заповед №РД09-586/11.03.2021 г. за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на учениците на територията на Община Бяла за периода от 11.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

10.03.2021 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Варна

08.03.2021 г.

080321 1

03.02.2021 г.

Д-р Венцеслава Генова, началник на РУО - Варна: Обнадеждени сме, че в системата постъпват млади учители

01.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание“ в отдел „Организационно -методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител“ отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

15.01.2021 г.

Заповед № РД 09 – 123/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Варна

Заповед № РД 09 – 122/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

06.01.2021 г.

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения "Ограмотяване на възрастни - 2"

31.12.2020 г.

2021 1

31.12.2020 г.

Заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на МОН за обучението на учениците от 5 до 12 клас в периода 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

29.12.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ,
Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием за учебната 2021/2022 година и в съответствие с чл. 51а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в Република България.
Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2021 година /за 2021 г. срокът може да се удължи до 11.01.2021 г. – понеделник/ в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване /за учебната 2020/2021 година/ и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

23.12.2020 г.

Коледа 21

21.12.2020 г.

На вниманието на допуснатият кандидат до участие в конкурса за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

18.12.2020 г.

koleda20

Поздрав за Рождество Христово  от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан

Ръководството на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители сърдечно поздравява всички работещи в сферата на образованието, своите социални партньори, съмишленици и приятели с настъпващи празници Рождество Христово и Нова година!

11.12.2020 г.

Руският език става все по-атрактивен

Четири класни стаи на открито правят в Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин “във Варна

05.12.2020 г.

konk 1EG

27.11.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - гр. Варна

21.11.2020 г.

 211120

2111-2020

 

11.11.2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

 При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна сряда от разстояние се обработва по следния начин:

1.По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
2.По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

За учениците със специални образователни потребности, които работят с ресурсен учител, педагогически съветник или психолог, часовете могат да бъдат присъствени при спазване на всички мерки за безопасност в условията на COVID 19 и при възможност на училището.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

Декларация от родител

10.11.2020 г.

Заповед № РД 09 - 302003.11.2020 г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна.

Заповед № РД 09-3036 / 04.11.2020г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна.

 

 09.11.2020 г. 

 Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса  за работа „старши експерт по информатика и информационни технологиив отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - гр.Варна

Списък на допуснатите кандидати за работа „старши експерт по информатика и информационни технологии“ отдел „Организационно - методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - гр.Варна 

 

29.10.2020 г.

1noemvri

28.10.2020 г.

Заповед №РД09-2980 / 28.10.2020 г. на МОН за преустановяване на присъствието на образователен процес от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включено за ученици от VIII до XII клас

28.10.2020 г.

Заповед на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

27.10.2020 г.

Във връзка с ограничаване на риска от разпространение на COVID-19, не се допуска влизане в Регионално управление на образованието - Варна за повече от двама посетители едновременно. Консултации с експерти и задължителни лица се осъществяват по телефона и само по изключение (след предварителна уговорка за ден и час) на място в офиса.

23.10.2020 г.

Заповед на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

23.10.2020 г.

Заповед № РД 09 - 2905 / 22.10.2020г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по чужд език и майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна

Заповед № РД 09 - 2908 / 22.10.2020 г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна.

22.10.2020 г.

Мерки за опазване на здравето за деца и ученици и за работа в образователни институции

20.10.2020 г.

По инициатива на Съвета за европейска научна и културна общност се открива нова Частна професионална гимназия с разширено езиково обучение по комуникационен мениджмънт филмова и телевизионна програма

15.10.2020 г.

Заповед №06-00-25 / 12.10.2020 г. на МЗ за въведени противиепидимични мерки на територията на Република България до 30.11.2020 г.

09.10.2020 г.

Заповед РД 09-2676/02.10.2020 г. за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г. Приложение №1

08.10.2020 г.

Заповед №РД-01-572/07.10.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 08.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

05.10.2020 г.

05102020

01.10.2020 г.

Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

30.09.2020 г.

ГАБРОВО ПОПУЛЯРИЗИРА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

От 7 до 9 октомври за шеста поредна година в град Габрово ще се проведат Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, в партньорство с Областна администрация Габрово, РУО на МОН – Габрово и с активното съдействие на Община Габрово.
Дните имат за цел да насочат, мотивират и насърчат повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот. Ще бъдат популяризирани възможности за осъществяване на такива учебни дейности, както чрез присъствено обучение, така и чрез обучение в електронна среда от разстояние.
Дните за учене през целия живот ще бъдат открити от г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката на 7 октомври от 17,30 ч на площад „Възраждане“. В рамките на откриването ще бъдат връчени и годишните награди за принос в развитието на сектора за учене на възрастни. Голямата награда за цялостен принос „Златен ключ“ ще получи д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.
Програмата на Дните предвижда още провеждане на работни ателиета за обмен на добри практики, изложение на институции за образование и обучение на възрастни, информационен ден за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), разнообразни по формат работни срещи и един учебен ден.
Националните дни за учене през целия живот, които ще се проведат в гр. Габрово, се осъществяват по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.
Достъп до информация за събитието може да бъде получен чрез:
http://lll.mon.bg/ 
https://www.facebook.com/EPALE.BG/;

30.09.2020 г. 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел „Организационно - методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

18.09.2020 г.

Трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 година в срок до 12 октомври 2020 г.

Събиране на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

17.09.2020 г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

15.09.2020 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

14.09.2020 г.

15092020 1

14.09.2020 г.

Поздравителен адрес от Милена Дамянова - председател на Комисията по образованието и науката в 44-ото Народно събрание на Република България

08.09.2020 г.

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Насоки за работата на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

01.09.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Заповед за временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Заповед за въвеждане на общи противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

31.08.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността "главен счетоводител", отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", РУО-Варна

28.08.2020 г.

Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година

28.08.2020 г.

Заповед №РД09-1974/25.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

19.08.2020 г.

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 

14.08.2020 г.

Заповед №РД09-1704/10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявление на конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Варна

13.08.2020 г.

Заповед № РД09-1763/12.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за учител по английски език в БСУ „Д-р П. Берон“ в Прага, Чехия.

05.08.2020 г.

Заповед №РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ за противоепидемичните мерки на територията на Република България, считано от 05.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

04.08.2020 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г.

І. Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя със заповед от директора на съответното училище в периода от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г. За целта директорът създава комисия за класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението.
ІІ. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1.Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави.
2.Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
ІІІ. Класирането на учениците се извършва по бал за всяка специалност от професия или профил.
ІV. Предложение за последователността на дейностите при участие на учениците за попълване на свободните места:
1. Запознаване с обявените свободни места, публикувани на сайта на РУО – Варна и на сайта на съответното училище.
2. Запознаване със заповедта на директора на избраното училище, публикувана на сайта на РУО – Варна и на сайта на съответното училище, като се обърне внимание на срока за подаване на документите (всеки директор определя този срок).
3. Подаване оригиналите на посочените по-горе документи в избраното училище в посочения в заповедта на директора срок.

23.07.2020 г.

Информация за участие на ученици, завършили основно образование, в третия етап на класиране на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година

I. За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление, в което подреждат желанията си само за обявените свободни места.
II. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва в периода от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г.(комисиите в училищата-гнезда не работят в събота и неделя).
III. В третия етап на класиране участват ученици, които:
1. не са приети;
2. не са кандидатствали до момента.
Учениците по точка 1 и точка 2 могат да подадат заявление за участие в трети етап на класиране самостоятелно онлайн или в училищата-гнезда.
IV. Учениците, записани на първи или втори етап на класиране, могат да изтеглят документите си (при което загубват мястото си) и да участват в третия етап на класиране. Те трябва да подадат заявление за участие в трето класиране САМО В УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА, КЪДЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПОКАЖАТ ОРИГИНАЛА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, (за тях платформата не позволява самостоятелно онлайн подаване на заявление)
 

16.07.2020 г.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на ЦСОП - Варна

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на училище на територията на област Варна

14.07.2020 г.

Важно за родителите на седмокласници:

Учениците, класирани на първи етап от приема в VIII клас за учебната 2020/2021 година, могат да се запишат в училището, където са класирани, ИЛИ да подадат заявление за участие на втори етап на класиране - ако не се направи едно от двете, ученикът отпада от класирането на този етап и ще трябва да подаде заявление с нови желание за трети етап на класиране за останалите свободни места. 

При втория етап на класиране ученикът или ще запази класирането си от първи етап, или ще бъде класиран на по-предно желание (не е възможно класиране на позиция след настоящата). 

Към момента не могат да бъдат добавяни, променяни или преподреждани желанията от заявлението за участие в първи етап на класиране.

 13.07.2020 г.

Заповед №РД-01-399/12.07.2020 г. на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 13.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

10.07.2020 г.

Заповед №РД 09-1492/10.07.2020 г. за обявяване на свободно място за учебната 2020/2021 г. учител по английски език в БСУ "Д-р Петър Берон", гр. Прага, Чешка република

Заповед №РД 09-1493/10.07.2020 г. за обявяване на свободно място за учебната 2020/2021 г. учител по БЕЛ в БСУ "Христо Ботев", гр. Братислава, Словакия

09.07.2020 г.

Заповед №РД 01-393/09.07.2020 г. на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 10.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

03.07.2020 г.

0407 руо

 

2 руо

01.07.2020 г.

Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. и №РD-01-370/30.06.2020 г. на МЗ с мерки за ограничаване разпределението на COVID-19

Писмо №04-11-62/25.06.2020 г. на Министерство на здравеопазването за изпълнение на въведените противоепидемични мерки във връзка с удължаване на срока до 15.07.2020 г.

18.06.2020 г.

Заповед №РД09-1338/15.06.2020 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

Декларация

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

18.06.2020 г.

Учителско дело бр. 23/15.06.2020 г. - училище и ценности - дни на просвещението, духовността и културата

д.и. Венцеслава Генова, началник на РУО-Варна: Празник и празничност - виртуални майски празници в образователната система на област Варна

18.06.2020 г.

Колективен трудов договор за система за предучилищно и училищно образование Д01-134 / 08.06.2020 г.

16.06.2020 г.

Със Заповед № РД09- 1319 / 11.06.2020 г. на министър на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжност „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк: https://www.mon.bg/bg/100124

11.06.2020 г.

Заповед №РД06-553/03.06.2020 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на училище на територията на област Варна 

Заповед №РД06-553/03.06.2020 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на ЦСОП на територията на област Варна

Заявление

Декларация

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

01.06.2020 г.

Важно!
Началният час на Държавни зрелостни изпити по желание:
- немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., е 08,00 часа;
- математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., е 14,00 часа;
- биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., е 08,00 часа;
- английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., е 14,00 часа

28.05.2020 г.

Областна администрация Варна със съдействието на Районен център по трансфузионна хематология Варна организира акция по кръводаряване на 04.06.2020 г. от 10 часа.

22.05.2020 г.

24052020

21.05.2020 г.

Поздравителен адрес от г-жа Миглена Дамянова - председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание по повод 24 май - ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 20.05.2020 г.

Майски празници - материалите са публикувани в YouTube канала на РУО-Варна и Образование в действие и Регионален методически съвет от сайта на РУО-Варна

11.05.2020 г.

В чест на празника на светите братя Кирил и Методий, Регионално управление на образованието -  Варна поздравява всички учители и ученици и пожелава словото да съхрани енергията на мисълта, порива за съпричастност, вдъхновението за духовни висини и дръзновението за успех.

11052020 1

 

седмо 1

седмоч 2

06.05.2020 г.

Честит празник!
6 май - ДЕН НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Гергьовден

Свети Георги да пази всеки един от нас, да вдъхва смелост, целеустременост, храброст, да бъде пътят ни осеян с успехи, гордост и българска слава!

Д-р Венцеслава Генова
Началник на Регионално управление Варна

6 май

05.04.2020 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

В навечерието на 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, почитаме паметта на българите, дали живота си за свободна и независима България. На този ден, нека сведем глава пред храбростта, героизма и патриотизма на всички военнослужещи, които пазят страната и поддържат мира в нея!
На 6 май църквата чества подвизите на свети Георги Победоносец, именниците отбелязват Гергьовден. 
Нека Свети Георги вдъхне на всички празнуващи храброст, смелост и упоритост, да увенчае с успех всички техни начинания и ги вдъхнови за нови добри дела!
Здраве, щастие и приятно настроение около семейната трапеза!

СВЕТЪЛ ДЕН ГЕРГЬОВДЕН!

04.05.2020 г.

май    

     

       "Приказка за важни неща"  - Инициатива на Регионално управление на образованието - Варна

        през Националната седмица на четенето

 

 

04.05.2020 г.

6 май - Ден на храбростта и Гергьовден  - Поздрав от ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна

Виртуална изложба на СУХНИ "Константин Преславски", гр. Варна

  1.05.2020 г.

1 май - Международен ден на труда

1 май

24.04.2020 г.

Май е месецът, в който българите отбелязват редица бележити датии събития, а училищата в страната избират да се включват със свои инициативи.

18.04.2020 г.

ХристосВоскрезе 19042020

картинг 1

16.04.2020 г.

Велик ден 1604

13.04.2020 г.

Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на МЗ за удължаване на срока на противоепидемичните мерки

09.04.2020 г.

Заповед №РД09-762 / 09.04.2020 г. на МОН за дните в периода 13-16 април 2020 г.

09.04.2020 г.

8.34-1

08.04.2020 г.

Заповед №РД09-746 / 08.04.2020 г. за промяна на ефективността на пролетната ваканция

08.04.2020 г.

април

 

 

      "Приказка за важни неща"  - Инициатива на Регионално управление на образованието - Варна

      през Националната седмица на четенето

 

 

 

03.04.2020 г.

Заповед №РД 01-219 / 02.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение работодателите трябва да прилагат ръководство за превенция на растежа от разпространението на COVID-19.

31.03.2020 г.

тържище

 

 

    "Приказка за важни неща"  - Инициатива за Регионално управление на образованието - Варна

      през Националната седмица на четенето

 

 

 

26.03.2020 г.

Дните до 12.04.2020 г. ще са неприсъствени в училище

26.03.2020 г.

Заповед № РД-01-154 / 26.03.2020 г. на МЗ за удължаване на срока на противоепидемичното дело до 12.04.2020 г., трябва.

25.03.2020 г.

Blag 25032020

21.03.2020 г.

Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

20.03.2020 г.

20032020

17.03.2020 г.

Обръщение на министъра на образованието и науката

15.03.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надежна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един по нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепаи в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат изпозвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са електронни варианти на учебници, електронно четими учебници, както и електронни ресурси на редица доставчици. 

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобрения обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
- Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
- Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
- Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет;
- Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
- Обсъждайте с детето си кави са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
- Насърчавайте детето да бъде активно;
- Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
- Съдействахте на по-малките деца с нличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
- Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
- Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заеднона-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 
14.03.2020 г.

Образование в действие!

#корона#иновации#образование

 

Регионално управление на образованието в град Варна уведомява, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 година, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година във всички образователни институции в област Варна учебните занятия се прекратяват.
От понеделник във всички училища започват занятия в електронна среда.
Уважаеми ученици,
Времето, извън класните стаи не трябва да снижава образователната Ви активност и мотивираност. Наложително е да продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи на учителите си, да продължавате да създавате нови умения и да развивате знанието си, активно да участвате в образованието си – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви подават по електронен път. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци. Търсете нови източници на информация и я вграждайте в собствената си компетентност, под ръководството на учителите си.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви да въведем иновациите си в действие; да използваме създалата се сложна ситуация, като приложим педагогическите си знания и умения и приведем работата си към дигиталното общуване с учениците и не допуснем пропуски в подготовката им и снижаване на образователни резултати; да направим голяма крачка към образование в дигитална среда:
●да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
● да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
● да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
● да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
●да проявим обществена отговорност, солидарност и взаимопомощ – работете в електронните платформи, споделяйте електронни ресурси, проявете креативност при организирането на електронно обучение, свързвайте се помежду си, оказвайте си взаимопомощ.
 
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

 

13.03.2020 г.

Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ в съответствие с препоръките на националния оперативен щаб за социална дистанция и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

Заповед №РД-01-122/11.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID-19

12.03.2020 г.

Заповед №278/12.03.2020 г. на Кмета на Община Аврен за преустановяване на учебните занятия на територията на община Аврен за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г.

11.03.2020 г.

Заповед №1034/11.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за преустановяване на учебните занятия на територията на община Варна за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г, включително.

Заповед №РД09-626/11.03.2020 г. на МОН във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в свтовен мащаб.

Заповед №172/11.03.2020 г. на Кмета на Община Белослав за преустановяване на учебните занятия на територията на община Белослав за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г.

Заповед №РД-726/11.03.2020 г. на Кмета на Община Долни чифлик за преустановяване на учебните занятия на територията на община Долни чифлик за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г.

11.03.2020 г.

Протокол №5 изх.№14-536/11.03.2020 г. на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ с решение за прекратяване на грипна епидемия, считано от  12.03.2020 г./четвъртък/ и възобновяват учебните занятия в Област Варна.

Предписание на РЗИ - Варна

Предприемане на мерки съобразно Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на МЗ във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 в страната

 

10.03.2020 г.

Противoепидемични мерки на РЗИ-Варна във връзка с регистрирани случаи на COVID-19.

09.03.2020 г.

Заповед №РД 09-606/09.03.2020 г. за предприемане на мерки за предотвратяване и органичаване на разпространяването на COVID-19 и на други вирусни заболявания.

09.03.2020 г.

Важно!
РУО-Варна напомня, че следва стриктно да се спазват заповедите и указанията на Министъра на здравеопазването, Министъра на образованието, Областен управител, Кмет на община и РЗИ - Варна.
Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на МЗ за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително.

06.03.2020 г.

08032020

05.03.2020 г.

Заповед №263/05.03.2020 г. на Кмета на Община Аврен за преустановяване на учебните занятия на територията на община Аврен на 06.03.2020 г.

Заповед №183/05.03.2020 г. на Кмета на Община Дългопол за преустановяване на учебните занятия на територията на община Дългопол на 06.03.2020 г.

Заповед №167/05.03.2020 г. на Кмет на Община Суворово за преустановяване на учебните занятия на територията на община Суворово за периода 06.03.2020 г. - 09.03.2020 г.

Заповед №179/04.03.2020 г. на Кмета на Община Дългопол за преустановяване на учебните занятия на територията на община Дългопол на 05.03.2020 г. 

04.03.2020 г.

Заповед №131/04.03.2020 г. на Кмета на Община Аксаково за преустановяване на учебните занятия на територията на община Аксаково за периода от 05.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

Заповед № РД-86/04.03.2020 г. на Кмета на Община Ветрино за преустановяване на учебните занятия на територията на община Ветрино за периода от 05.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

Заповед №1002-83/04.03.2020 г. на Кмета на Община Девня за преустановяване на учебните занятия на територията на община Девня за периода от 05.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

Заповед №636/04.03.2020 г. на Кмета на Община Провадия за преустановяване на учебните занятия на територията на община Провадия за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

Заповед №Рд 07 00144/02.03.2020 г. на Кмета на Община Бяла за преустановяване на учебните занятия на територията на община Бяла за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

03.03.2020 г.

303

02.03.2020 г.

Заповед №РД-01-45/02.03.2020 г. на РЗИ - Варна за преустановяване на учебните занятия на Община Варна за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

28.02.2020 г.

Баба Марта

28.02.2020 г.

Заповед №РД-01-41/28.02.2020 г. на РЗИ - Варна за преустановяване на учебните занятия на Община Дългопол за периода от 28.02.2020 г. до 02.03.2020 г.

25.02.2020 г.

Препоръката, дадена в писмо № 9105-68/24.02.2020 г., да има задължителен характер

24.02.2020 г.

Във връзка с ежедневните информации за  заразените с коронавирус, с цел опазване живота и здравето на децата и учениците. МОН препоръчва учениците да ограничат пътуванията до Италия и местата, за които има информация за разпространение на вируса.

21.02.2020 г.

"Език свещен на моите деди ..."
Иван Вазов, "Българският език", Пловдив 1883 г.

На 21 февруари се отбелязва Международният ден на майчиния език. По инициатива на Генералната конференция на ЮНЕСКО от 2000 г. денят се посвещава на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

19.02.2020 г.

14.02.2020

07.02.2020 г.

Съгласно Протокол № 3 от 07.02.2020 г., въведените с решение на областната комисия при заседание на 27.01.2020 г. противоепидемични мерки за периода 28.01.-07.02.2020г., се отменят, считано от 8.02.2020 г.

Учебните занятия  в училищата на територията на област Варна се възстановяват в понеделник,  10.02.2020 г. 

04.02.2020 г.

04.02.2020 г.

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."

Датата за провеждане на  областният кръг на олимпиадата по математика не се променя.

29.01.2020 г.

Във връзка със заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г., начало 09:00 часа.

27.01.2020 г.

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 28 януари - 5 февруари 2020 г. включително съгласно Заповед №РД 03-2/27.01.2020 г.

07.01.2020 г.

"Приказка за важните неща" - да напишем заедно - инициатива на Регионалното управление на образованието - Варна през Националната седмица на четенето

Gramota Prikazka 2020 2

31.12.2019 г.

нова година2020

19.12.2019 г.

Koleda2019

 

Коледа 2019 1

 DG34

 
16.12.2019 г.
ODK1612
 
16.12.2019 г.
руско
13.12.2019 г. 
Началникът на Регионално управление на образованието Варна д.и. Венцеслава Генова е номинирана и наградена в I Национален конкурс на Синдиката на българските учители "Най-добър социален партньор - началник на РУО - 2019". Наградата за висок принос в развитието на социалното сътрудничество със Синдиката на българските учители обяви д.ик.н. Янка Такева председател на Синдиката на българските учители, а плакетът връчи Красимир Вълчев министър на образованието и науката.
Награждаването се състоя в официална обстановка и тържествена атмосфера на Парк-хотел "Москва", София на 13.12.2019 година. 
 
IMG-83fe63c0a26f03a3a9e2e32eb023ecac-V 39 SS NOM
                                                  13122019
 
На 29 ноември 2019 година, д.и. Венцеслава Генова - началник на Регионално управление на образованието Варна получи награда на Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители Диплом за постигнати високи резултати в обучението по Православно християнство през учебната 2019-2020 година.

 диплома

13.12.2019 г. 

urok1

12.12.2019 г.

Общински кръг на олимпиадата по математика, възрастова група VIII-XII клас

Във връзка с публикуване на Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2019/2020 година (възрастова група VIII-XII клас), напомняме, че Общинският кръг на олимпиадата по математика в област Варна за възрастова група VIII-XII клас, ще се проведе на 14.12.2019 г. от 09,00 часа.

Учениците следва да се явят половин час преди започване на олимпиадата в училището, в което се обучават и е създадена организация за провеждане на олимпиадата.

 

11.12.2019 г.

Кирил 1

09.12.2019 г.

Националната седмица на четенето 09.12.2019 г. - 13.12.2019 г.
Да напишем заедно "Приказка за важните неща" до 13.12.2019 г.

06.12.2019 г.

Регламент за провеждане на състезание за четене и създаване на дигитално съдържание в платформата КНИГОВИЩЕ.бг, стартиращо през Националната седмица на четенето 2019 г.

Маратон на четенето - Инициативи на образователните институции от област Варна през Националната седмица на четенето 09.12.2019 г. - 13.12.2019 г.

Община Аврен

Детски градини

Аврен

ОУ "Христо Бoтев"

Приселци

ОУ "Д-р Петър Берон"

Синдел

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Царевци

ОУ "Д-р Петър Берон"

Тръстиково

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Община Аксаково

Детски градини

Изворско

ОУ "Св. Климент Охридски"

Кичево

ОУ "Св. Климент Охридски"

Аксаково

СУ "Св. Климент Охридски"

Община Бяла

Детска градина

Бяла ОУ "Отец Паисий"

Община Белослав

Детски градини

Езерово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Община Варна

Варна

ДГ №43 "Пинокио"

Варна

ДГ № 5 "Слънчо"

Варна

ДГ №12 " Ян Бибиян" 

Варна

ДГ №1 "Светулка"

Варна

ДГ №6 "Палечко"

Варна

ДГ №22 "Мечо Пух"

Варна

ДГ №35 "Детска радост"

Варна

ДГ №38 "Маргаритка"

Каменар

ДГ № 49 "Боров кът"

Варна

ДГ № 39 "Приказка"

Варна

ДГ № 16 "Слънчева дъга"

Варна

ДГ № 41 "Първи  юни"

Варна

ДГ № 30 "Синчец"

Варна

ДГ № 36 "Морска звездица"

Варна

ЧДГ Мамината къща

Варна

ДГ №21 "Калина малина"

Варна

ДГ №14 "Дружба"

Варна

ДГ №40 "Детски свят"

Варна

ДГ №4 "Теменужка" 

Варна

ДГ №18 "Чайка" 

Варна

ІІІ ОУ "А. Кънчев"

Варна

Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров"

Варна

ОУ „Иван Вазов“

Варна

ОУ "Петко Р. Славейков"

Варна

ОУ „Стефан Караджа“

Варна

ОУ "Антон Страшимиров"

Варна

ОУ "Отец Паисий"

Варна

ОУ "Васил Друмев"

Варна

ОУ "Васил Априлов"

Варна

ОУ "Христо Ботев"

Варна

ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

Варна

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Варна

ОУ "К. Арабаджиев"

Варна

ОУ "Г. С. Раковски"

Варна

ОУ "Св. Иван Рилски"

Варна

ОУ "Йордан Йовков"

Варна

ОУ "Добри Чинтулов"

Варна

НУ "Васил Левски"

Варна

ОУ "Кап. Петко войвода"

Варна

ОУ "Панайот Волов"

Тополи

ОУ "Хр. Смирненски"

Варна

СУ "Любен Каравелов"

Варна

СУ "Св. Климент Охридски"

Варна

СУ "Пейо Кр. Яворов"

Варна

СУ "Елин Пелин"

Варна

VII СУ "Найден Геров"

Варна

СУ "Неофит Бозвели"

Варна

СУ "Димчо Дебелянов"

Варна

СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов"

Варна

СУ "Г. Бенковски"

Варна

Трета ПМГ

Варна

ПГЕ

Варна

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

Варна

ПГХиХВТ "Д. И. Менделеев"

Варна

ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Община Ветрино

Детски градини

   

Община Вълчи дол

Детски градини 

Чернево

ОбУ "Св.И. Рилски"

Вълчи дол

СУ "Васил Левски" 

Михалич

ОбУ "Васил Левски" 

Стефан Караджа

ПГЗГС

Община Девня

Детски градини

 Девня  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Община Долни чифлик

Детски градини

Долни чифлик

СУ "В. Левски"

Горен чифлик

ОУ "П.Хилендарски"

Голица

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Старо Оряхово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Община Дългопол

Детски градини

Цонево

ОбУ "Христо Ботев"

Дългопол

СУ "Св. Климент Охридски"

Лопушна

ОУ "Митко Палаузов"

Поляците

ОУ "Васил Левски"

Община Провадия

Детски градини

Снежина

НУ "Христо Ботев"

Славейково

ОУ "А. Златаров"

Провадия

II ОУ "Иван Вазов"

Провадия

ПГСС "Земя"

Бозвелийско

ОУ "Васил Левски"

Градинарово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Житница

ОУ "Христо Ботев"

Община Суворово

Детски градини

Чернево

ОУ "Христо Ботев"

Суворово

СУ " Н. Й. Вапцаров"

Суворово

ПГСС "Св. Г. Победоносец"

Николаевка

ОУ "Христо Ботев"

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2019 г.

Регионална политика за емоционална интелигентност. Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици "Джордж Байрон" - гр. Варна е първата гимназия в страната, която проведе  за 2019 година POP-UP Festival.

27.11.2019 г.

Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

22.11.2019 г.

Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект „Подкрепа за успех", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. (публ. 20.11.2019 г.)
Документи за кандидастване:
Автобиография
Бланка
Краен срок за подаване на документи - до 17:30 часа на 29.11.2019 г.

22.11.2019 г.

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС И КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:
„НАДЕЖДАТА ЗА СВОБОДАТА"
МИНАЛОТО В РАЗКАЗ И ЛЕГЕНДИ – ХАЙДУТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И БОРЦИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ
1 22112019 2 22112019 3 22112019
Посвещава се на 280 г. от рождението на Софроний Врачански, 150 г. от смъртта на Ботьо Петков и 140 г. от смъртта на Любен Каравелов.
Интервю със Стелиан Ганчев, ученик от 11 клас в Първа езикова гимназия във Варна и възпитаник на кино школа „Братя Люмиер" при ЦПЛР – Общински детски комплекс със специална награда от внука на Христо Ботев.

21.11.2019 г.

Програма

ODK

Яворов

20.11.2019 г.

Анкета за проучване на удовлетвореността на потребители и партньори на РУО Варна  - отворена за попълване до 2 декември 2019 г.

05.11.2019 г.

д.и. Венцеслава Генова, Началник на РУО - Варна: "Дейността ни е насочена към насърчаване и утвърждаване на култура на творчество и иновации в образователните институции"

04.11.2019 г.

Протокол на класирани ученици от Национален исторически конкурс "Надеждата за свободата", миналото в разказ и легенди - хайдути, просветители и борци за национално освобождение

31.10.2019 г.

1112019

Поздравотелен адрес от г-жа Милена Дамянова - председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание 

21.10.2019 г.

С Указ №163 на Президента на Република България са насрочени избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. Денят след изборите - 28.10.2019 г., ще бъде неучебен, но присъствен за учителите и учениците.

18.10.2019 г.

Първа конференция на тема: "Медиацията в образователната институция" по инициатива на Началник на Регионално управление на образованието - Варна, Камара на медиаторите в България, институт "Итера", гр. Варна

Покана за участие

17.10.2019 г.

Национален конкурс за учители "Иноватори в образованието" - за учителите, които вдъхновяват.

16.10.2019 г.

Покана за информацинна среща на тема: "Технологична трансформация чрез Chromebook и модела 1:1"
Заявете Вашет участие чрез попълване на електронната регистрационна форма, която ще намерите на: http://bit.ly/2nzZj6x 

14.10.2019 г.

Заповед  №РД09-2640/14.10.2019 г. за обявяване на свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - Братислава

14.10.2019 г.

Колективът на ДИПКО - Варна организира кръгла маса на тема: "Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес"

05.10.2019 г.

Бъдете вдъхновени и благословени, колеги!

5102019

25.09.2019 г.

Първи национален конкурс за учители "Иноватори в образованието"

20.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

С писмо с изх. № 9105-317/20.09.2019 г. министърът на образованието и науката разрешава по изключение да се организира и проведе трета поправителна сесия за учебната 2018/2019 година в срок до 10 октомври 2019 г. Разрешението се отнася за получилите слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни предмети или задължителната, задължителноизбираемата или профилираната/професионалната подготовка.

            РУО - Варна

16.09.2019 г.

16.09.19

11.09.2019 г.

Лого на FInalЦентърът за образователна интеграция на децата и ученици от етническите малцинства – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието  и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проекти предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

11.09.2019 г.

Писмо на МОН с изх. № 9107-157/11.09.2019 г. относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

28.08.2019 г.

Регионално управление на образованието – Варна подкрепя инициативата „ Дарение вместо цветя за първия учебен ден“  в предстоящото лечение на Алекс.

ПЛАКАТИ 5

09.08.2019 г.

Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността "учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)" в БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

01.08.2019 г.

Списък на свободните места в училищата на територията на област Варна, обявени след III етап на класиране за учебната 2019/2020 г.                                                                                                                                                                                                                        

23.07.2019 г.

Важно е за родители и ученици, кандидатстващи за прием в VІІІ клас:

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но имат желание да участват за свободните места на трето класиране, следва да изтеглят оригиналните си документи от училището, където са записани. С тях могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата-гнезда. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При изтегляне на документите, учениците не запазват местата си, на които са били приети!

3. В заявлението за участие в трети етап на класиране се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

Обявяване на незаетите места за подаване на заявление за участие в трети етап на класиране за приемане в VIII клас

18.07.2019 г.

Важно!
Излезе второ класиране за профилираните и професионалните гимназии. 
Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес:  

11.07.2019 г.

Важно!
Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: 
Записването на приетите в първия етап на класирането е до 16 юли включително.
За участие във второ класиране бъдещите гимназисти трябва да подадат заявления в училището, в което са приети.
Учениците, които не са приети по нито едно от желанията автоматично участват във второ класиране.

 

05.07.2019 г.

На вниманието на родители и ученици заявили участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас, всички оценките от свидетелството за основно образование ще се визуализират в платформата на  https://priem.mon.bg в понеделник 08.07.2019 г. до края на деня.

04.07.2019 г.

Регионално управление на образованието поздравява учениците от област Варна, чиито резултати на Национално външно оценяване след VII клас, за поредна година поставят областта в челната класация за страната!

Изказвяме своята признателност към учителите за неуморния им труд, за уменията да мотивират и вдъхновяват възпитаниците си.

Пожелаваме на колективите и ръководствата на училищата, постигнали най-високи резултати, нови успехи и поводи за гордост!

ТОП 10 на училищата  от област Варна

01.07.2019 г. 

Заповеди на министъра на образованието и науката относно обявяване на свободни длъжности в българските държавни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година:

Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република

Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия

28.06.2019 г.

Статистика за успеваемост по изпити НВО 2019 г.

27.06.2019 г.

Бизнесът и  СУ "В. Левски" - Девня - заедно в подготовката на кадри за успешна трудова реализация в местната икономика

2019 06 26 Девня

24.06.2019 г.

лента-1404

 

 

На 21 юни 2019 г., внезапно ни напусна дългогодишният директор на Специално училище за ученици с нарушено зрение ”Проф. д-р Иван Шишманов”- гр. Варна - Петър Петров.

 

13.06.2019 г.

На вниманието на всички седмокласници и техните родители!

12.06.2019 г.

су ел пел

06.06.2019 г.

Заповед № РД 09-1496/06.06.2019 г. на МОН за определяне на 17 и 19 юни 2019 г. за неучебни дни от всички училища на територията на Р България

31.05.2019 г.

В съответствие с изпълнение на Плана за дейностите на Регионален методически съвет към Регионално управление на образованието – Варна и във връзка с професионалното ориентиране на учениците, за популяризиране на професия Танцьор на 17.05.2019 г. в  СУ „Елин Пелин“ гр. Варна се проведе STE(A)M урок „Преподаване и учене на английски език чрез танца“, който съчетава обучението по английски език и хореография.  
Гости на урока бяха: г-жа Венцеслава Генова – началник на РУО Варна; г-жа Розета Заркова – старши експерт в РУО Варна; г-н Величко Тодоров – старши експерт в РУО Варна. Присъстваха и ученици от варненски училища.
Второкласниците се преобразиха на десет малки индианчета и под съпровода на популярна английска песен изиграха своя танц. Третокласниците представиха броилка на английски език. Учениците от четвърти клас поздравиха присъстващите с песента „Хей дете танцувай с мен“ – на английски и на български език.  Вокална група „Моряче“ се включи в урока с любими детски английски песни. Динамичните  ирландски танци завладяха публиката. Учениците от пети и шести клас в ритъма на рапа показаха за тях какво е любимото училище.   
Най-въздействаща част от урока бяха жизнерадостните български танци „По Гергьовден“ и „Шопски танц“.
Така STE(A)M показа как чрез танца може да се учи забавно английски език и доказа, че с песни и танци по-лесно се усвоява английски език.
DSC 0014 DSC 0069 DSC 0070 DSC 0089 DSC 0113
DSC 0067 DSC 0073 DSC 0124 DSC 0054 DSC 0046
30.05.2019 г. 

Конкурсен модел, проектиран и изработен от ученици от Професия "Моден дизайнер" в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна, който взе участие в състезание, организирано от МОН "Млади таланти в модата"

pgtmd1 pgtmd2

29.05.2019 г.

Ученици от клуб "Млад предприемач" при ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев", гр. Варна спечелиха призово място в онлайн конкурса "Имам бизнес идея!", организирано от 27 Областни информационни центрове и Дирекция "Централно координационно звено" в Министерски съвет.

28.05.2019 г.

На 29.05.2019 г. от 15.00 до 18.00 ч. в залата на Етнографски комплекс "Ламбова къща", гр. Провадия ще се проведе среща с ученици и родители в рамките на първия уъркшоп "Работилница за иновации на началника на РУО-Варна"

RUO-992

28.05.20109 г.

Областна администрация Варна със съдействието на Районен център по трансфузионна хематология Варна организира акция по кръводаряване на 30.05.2019 г. от 10 часа в заседателната зала в двора на Областна администрация Варна.

23.05.2019 г.

24 май

15.05.2019 г.

Във връзка с регламентите за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ и Национално състезание по финансова математика на 17.05.2019 г. от 16 ч. в зала „Никола Петров“, ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“, Приморски парк 4 се организира среща за отчитане на резултатите от състезанията. На срещата ще бъдат наградени учениците с трите най - високи резултати в област Варна.

09.05.2019 г.

страница122

07.05.2019 г.

PGSAG 07052019

Най-добрият млад строител2019 Панорама - колаж

30.04.2019 г.

7z

На 25 март 2019 г. - Благовещение в ОУ "Антон Страшимиров" - Варна се проведе поредната инициатива от плана на Регионален методически съвет под мотото: "Татко и аз ще зарадваме мама". Представените дейности са свързани с празничния мартенски календар на българина и взаимодействието между семейството и училището в изграждането на личността на учениците като продължители на народопсихологията ни. Учениците изработиха съвместно с татковците подаръчни комплекти за своите майки - чанта с изненада.

25042019

Мамо, реши ребуса и ще узнаеш коя световна столица ще посетиш като подарък от мен и тати

28.04.2019 г.

Христос28042019

25.04.2019 г.

Христос 1

27.05.2019 г. е определен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на РБългария със заповед № РД09-1180/25.04.2019 г. на МОН

IT urok

Открит урок по информационни технологии в ОУ "Цар Симеон I"-Варна на тема: "Да се представим за една минута"

24.04.2019 г.

На 23.04.2019 г. по инициатива на РУО-Варна и СУ "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Белослав, Световният ден на книгата се отбеляза с флашмоб на пешеходната алея пред хотел "Черно море", гр. Варна. В четенето на открито участваха ученици, родители, родители на родителите, заедно с началника на РУО - Варна. 

IMG 9251 IMG 9252 IMG 9256 IMG 9260 

IMG 9262 IMG 9266 IMG 9269 IMG 9271

IMG 9275 IMG 9278 IMG 9279 IMG 9277 IMG 9271

На 23.04.2019 г. РУО - Варна организира първия УЪРКШОП "Работилница за иновации на началника на РУО-Варна", под надслов "Творим за всички, помагаме на всекиго" - с лице към ученици, родители и учители. В директна среща на ученици и родители с експертите от РУО-Варна бе предоставяна информация във връзка с приема на ученици в различните етапи и степени, провеждането на НВО и ДЗИ, и по други важни въпроси. За събитието РУО-Варна подготви информационен материал, представен по време на уъркшопа във вид на книжка. Бяха представени иновативни практики и продукти, дело на ученици от професионални гимназии и средни училища от Варна и областта. Интерес предизвикаха резултатите от провежданите регионални политики за работа с родители, медиация и училищни библиотеки и др.     

Майсторски клас на Венцеслава Генова д.и. началник на Регионално управление на обраованието - Варна

IMG 9242

  IMG 9240  IMG 9241

 Почетна грамота на Венцеслава Генова д.и. началник на РУО-Варна от ОУ 'Панайот Волов" - Варна 

23.04.2019 г.

kolaj plovdiv12

19.04.2019 г.

morski profesii

zavarchik

16.04.2019 г.

Kolaj 16042019

15.04.2019 г.

Велопоход "Заедно" в подкрепа на хората с хемофилия тръгва в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора на 21 април!

Открит STEM урок „ Експедиция в Африка“ – по стъпките на древните египетски открития

01

12.04.2019 г.

Lqstovichka 1

11.04.2019 г.

Деца участват във фолклорни експедиции. Учениците изследват на терен артефакти, съхранени от столетия

Празник на народната музика. Най-старият детски фолклорен конкурс - "Диньо Маринов", събира над 300 таланти

10.04.2019 г.

10042019

04.04.2019 г.

IV национално средношколско състезание "Енергетиката и ние". Организатори са ТУ - Варна, Община Варна и Регионалното управление на образованието в морския град. По предложение на РУО - Варна, тази година за първи път се провежда и състезание дебати на тема "Кое е най-важното технологично откритие, защо?"

01.04.2019 г.

4

29.03.2019 г.

За поредна година учениците от ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна са сред победителите на Олимпиадата по немски език, организирана от Немската служба за педагогически обмен и от Немско посолство в България.
Моника Иванова и Марина Кънчева от 10 клас са сред 8-те победители за България и единствени от Варна, които заслужено печелят място сред лауреатите в международната програма. С блестящото си представяне момичетата завоюваха стипендията за 4-седмичен престой в Германия в Кьолн/Бон, Берлин и Мюмхен.

28.03.2019 г.

Повече от 60 творби са изпратени за VIII национален конкурс "Българските архитектурни паметници в макети". Организира се от МОН, ЦПЛР - ОДК, Варна, РУО-Варна и Община Варна.

13 2019 maketi1

Зов за помощ! Да протегнем ръка на Теодор! Да спасим живота на един достоен човек!

25.03.2019 г.

На 21 и 22.03.2019 г. ПГСАГ "Васил Левски" - Варна беше домакин за североизточен регион на регионален кръг на националното състезание по професионално направление "Строителство" - "Най-добър млад строител"

Kolaj

25.03.2019 г.

Blagov 25032019

21.03.2019 г.

page

3

VT 15032019

20.03.2019 г.

prolet

15.03.2019 г.

На 16.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Драматичен театър "Стоян Бъчваров", гр. Варна ще се състои тържествен концерт, посветен на 70-годишнината от основаването на Професионална гимназия по химични и хранително - вкусови технологии "Дмитрий Иванович Менделеев", гр. Варна

12.03.2019 г.

STEM

11.03.2019 г.

Представяне на Средно училище "Елин Пелин", гр. Варна

1 2 3 4

8 9 6 5

10 12 7 11

08.03.2019 г.

08032019

 

07.03.2019 г.

V dol

Lqstovichka

01.03.2019 г.

С огромен национален трибагреник и Дунавско хоро учениците от варненската Пета гимназия "Йоан Екзарх" започнаха честванията за 3 март. Над 900 ученици и техните преподаватели отдадоха почитта си към хилядите герои, дали живота си за свободата на родината ни като оформиха българското знаме и с много емоция се  включиха в хорото. Започнало като инициатива на Интеракт клуб „Варна – Галатея“ през 2017 г., събитието вече се превръща в традиция за училището.

 DSC 7994-1  DSC01769

На 28 февруари беше проведен предварителният кръг на състезанието

„Кое е най-важното технологично откритие, защо?“

VI Регионално състезание по информационни технологии "България - древна и млада"

 DSC 0229  DSC 0268  DSC 0272

28.02.2019 г.

Баба Марта 19

27.02.2019 г.

STEM 123

21.02.2019 г.

ОУ "Добри Чинтулов" - олимпиада по География и икономика на 23.02.2019 г. от 9.00 часа, учениците да се явят в училището в 8.30 ч. с документ за самоличност /лична карта или бележник/

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - олимпиада по НЕ на 23.02.2019 г. от 9.00 часа

VII СУ "Найден Геров", Варна - "Знам и мога" на 23.02.2019 г. от 9.00 часа
 
ОУ "Йордан Йовков", Варна - олимпиада по Астрономия на 23.02.2019 г. от 14.00 часа

 

18.02.2019 г.

На 7 ноември 2018 г. се проведе външно оценяване на четивната грамотност на учениците от VI клас, което е в изпълнение на Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017-2018 година (решение No541 на Министерския съвет от 26.09.2017 г.)

15.02.2019 г.

На 15.02.2019 година за първи път в България се проведе ден на STEM във Варна с участие на децата, учениците и педагогическите специалисти от детските градини и училищата от Община Варна. Демонстрираните висок професионализъм, активност, задълбоченост и екипност в работата установяват и удостоверяват високо качество в областта на природните и дигитални науки. Работата със STEM метода още от най-ранна възраст, в първата фаза на образованието, гарантира развитието на необходимите комуникационни възможности, боравещи със средствата на математиката и програмните кодове. Смисълът на срещата между учители, ученици, родители и заинтересовани лица в Деня на STEM е да се предизвика приятелска конкуренция, която показва най-доброто във всеки.

kolazh-1 kolazh-2 kolazh-3

15.02.2019 г.

ВАЖНО!

Регистрирани лабораторно потвърдени случаи на морбили в страната

13.02.2019 г.

На 15.02.2019 г., от 10.00 ч. Регионално управление на образованието – Варна организира първия ден на STEM във Варна, в партньорство с Професионална техническа гимназия - Варна. Представянето на иновативните STEM методи и практики e част от Регионална комуникационна кампания за разясняване новостите и изискванията на държавен план-прием 2019-2020 г., включващ предложения за обучение в 44 профилирани STEM паралелки и 33 професионални STEM паралелки.

Каним родители, ученици, учители, директори и заинтересовани страни на нашето представяне!

 STEMprograma

06.02.2019 г.

Genova1

05.02.2019 г.

Във връзка с графика за провеждане на областни кръгове на олимпиади по заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година на МОН Ви информирам, че домакини ще бъдат следните училища:

Първа езикова гимназия, Варна - олимпиада по АЕ на 09.02.2019 г. от 9.00 часа

СУЕО "Ал. С. Пушкин", Варна - олимпиада по РЕ на 09.02.2019 г. от 9.00 часа

ОУ "Цар Симеон I", Варна - олимпиада по философия на 09.02.2019 г. от 9.00 часа

СУ "Св. Климент Охридски", Варна - олимпиада по ХООС на 10.02.2019 г. от 9.00 часа

Първа езикова гимназия, Варна - олимпиада по математическа лингвистика на 15.02.2019 г. от 14.00 часа

IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", Варна - олимпиада по ФЕ на 16.02.2019 г. от 9.00 часа

IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", Варна - олимпиада по Испански език на 16.02.2019 г. от 9.00 часа

МГ "Д-р Петър Берон", Варна - олимпиада по информатика на 16.02.2019 г. от 9.00 часа. Учениците трябва да са заели местата си най-късно до 8.30 часа

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - олимпиада по НЕ на 23.02.2019 г. от 9.00 часа

VII СУ "Найден Геров", Варна - "Знам и мога" на 23.02.2019 г. от 9.00 часа

ОУ "Йордан Йовков", Варна - олимпиада по Астрономия на 23.02.2019 г. от 14.00 часа

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров", Варна - олимпиада по БЗО на 24.02.2019 г. от 9.00 часа

 

04.02.2019 г.

Със заповед № РД-01-30/04.02.2019 г. на директора на РЗИ - Варна, грипната епидемия на територията на област Варна е отменена. На 06.02.2019 г.  - сряда - учебният процес се възстановява, съгласно т.4 от заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за начало на втория учебен срок.

31.01.2019 г.

Във връзка с графика за провеждане на областни кръгове на олимпиади по заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година на МОН Ви информирам, че домакини ще бъдат следните училища:

МГ "Д-р Петър Берон", Варна - олимпиада по математика на 02.02.2019 г. от 9.00 часа

СУХНИ "Константин Преславски", Варна - олимпиада по български език и литература на 03.02.2019 г. от 9.00 часа

ОУ "Г. С. Раковски", Варна - олимпиада по физика на 05.02.2019 г. от 9.00 часа

 30.01.2019 г.

Ailin

 Айлин Белчинова Мартинова, 11а клас, Професионална гимназия по текстил имоден дизайн - Варна е отличена в ученически конкурс за компютърна рисунка на тема "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ", посветен на Националния празник на страната 3 март. Конкурсът беше обявен от Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Авторите на най-добрите рисунки ще бъдат поканени в Европейската комисия в Брюксел, където Мария Габриел предвижда организиране на изложба на творбите на победителите, броени дни преди празника като част от тържествено отбелязване на 3 март. Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката. Творческото съревнование беше разделено в две възрастови категории, обхващащи учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие от страната. Рисунката на Айлин е една от 6-те най-добри във втората възрастова група. Творбите бяха оценявани от авторитетно жури в състав: проф. д. изк. Петер Цанев - ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“ в Националната художествена академия, Силвия Кънчева - държавен експерт по информатика и информационни технологии към Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката и проф. Станислав Памукчиев – Член на Управителния съвет и секретар на секция „Живопис“ на Съюза на българските художници.

29.01.2019 г.

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ, със Заповед № РД-03-13/29.01.2019 г. на РЗИ-Варна  е взето решение  грипната ваканция да бъде удължена до 04.02.2019 г.  (включително) за  училищата от Област Варна.

С оглед предприемане на мерки за превенция на заболеваемостта, родители на ученици, които ще се включат на 05.02.2019 г. (вторник) в провеждането на отложените дейности от календара на МОН, да подсигурят за децата си, освен необходимите материали за работа, още и индивидуални лични предпазни маски за лице и антисептични кърпички

25.01.2019 г.

img 1

22.01.2019 г.

Заповеди за преустановяване на учебно - възпитателния процес на територията на Община Варна и Област Варна: 
Заповед № РД-03-11 / 22.01.2019г. - за Община Варна
Заповед № РД-03-12 / 22.01.2019г. - за Област Варна

21.01.2019 г.

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. (включително), училищата от Област Варна да преустановят учебен процес, поради обявяване на грипна епидемия.

18.01.2019 г. 

Във връзка с Методично указание №9/25.09.2000 г. на МЗ за борба с грипа и острите респириторни заболявания поради отсъстващи ученици над 30%  РЗИ - Варна издаде предписания за временно преустановяване на учебните занятия от 18.01.2019 г. до 22.01.2019 г. в следните училища:

Община Аксаково

Кичево - ОУ "Св. Климент Охридски"

Община Дългопол

Поляците - ОУ "Васил Левски"

16.01.2019 г

Във връзка с Методично указание №9/25.09.2000 г. на МЗ за борба с грипа и острите респириторни заболявания поради отсъстващи ученици над 30%  РЗИ - Варна издаде предписания за временно преустановяване на учебните занятия от 16.01.2019 г. до 20.01.2019 г. в следните училища:

Община Аврен

Аврен               ОУ "Христо Бoтев"

к.к. Камчия      ЧСУ "Юрий Гагарин" 

Дъбравино       ОУ "Свети Климент Охридски" 

Приселци         ОУ "Д-р Петър Берон"

Синдел             СУ " Св.Св.Кирил и Методий" 

Тръстиково      ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Царевци           ОУ "Д-р П. Берон" 

Община Белослав

Езерово   ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

Община Вълчи дол

Вълчи дол  СУ "Васил Левски" 

Община Девня

Девня    ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Девня    СУ "Васил Левски" 

Община Долни чифлик

Венелин            ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" 

Голица               ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

Горен чифлик   ОУ"П.Хилендарски" 

Гроздьово          ОУ "Христо Смирненски" 

Долни чифлик   СУ "В. Левски"

Долни чифлик   ПГСС "Иван Вл. Мичурин" 

Пчелник             ОУ "Христо Ботев" 

Старо Оряхово   ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

Община Дългопол

Дългопол  СУ "Св. Климент Охридски" 

Община Провадия

Блъсково           ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий" 

Бозвелийско    ОУ "Васил Левски" 

Градинарово    ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" 

Житница            ОУ "Хр. Ботев" 

Провадия           I ОУ "Христо Смирненски" 

Провадия           II ОУ "Иван Вазов" 

Провадия           СУ "Д. Благоев" 

Провадия           ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

Провадия           ПГСС "Земя" 

Славейково      ОУ "А. Златаров"

Снежина            НУ "Христо Ботев" 

Кривня     ЦСОП "Св. Св. Кирил и Методий" 

Община Суворово

Николаевка      ОУ "Хр.Ботев" 

Суворово           СУ "Никола Й. Вапцаров" 

Суворово           ПГСС"Св. Г. Победоносец" 

Чернево             ОУ "Христо Ботев"

 

11.01.2019 г.

Конкурс за длъжността "старши експерт по организация на средното образование" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол". Регионално управление на образованието - Варна

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността "старши експерт по организация на средното образование" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол". Регионално управление на образованието - Варна

Конкурс за длъжността "старши експерт по природни науки и екология" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол". Регионално управление на образованието - Варна

Важно за завършващите VII клас и кандидатстващи за заемане на места в държавния план прием за учебната 2019-2020 година!

 Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2019 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.

 Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!

 Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

 28.12.2018 г.

чнг2019

 

21.12.2018 г.

Коледа 18

Коледа

Koledari 2018

 

21.12.2018 г.

2412018

 

Благодарствено писмо от екипът и ръководството на СУ "Васил Левски" - гр. Девня

20.12.2018 г.

1

Регламент за провеждане на конкурс за написване на есе "Ученическа библиотека - място за изграждане на култура на избора"

Регламент на конкурса "Как да направим училищния двор по-привлекателен"

18.12.2018 г.

Заповед №РД09-3824/13.12.2018 г. на МОН за обявяването на свободно място за учител по история и цивилизации в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" в Прага, Чехия

17.12.2018 г.

На 15.12.2018 г. в област Варна се проведе общински кръг на олимпиадата по математика. Явиха се 3 614 ученици от четвърти до дванадесети клас, готови да покажат знания и да постигнат желаните резултати. Отчитаме високата мотивация за съизмерване на постигнатото при учениците, на прехода между етапите и степените на образование. Най-масово е участието на ученици от IV клас - 1 168.

Регионално управление на образованието – Варна пожелава успех!

11.12.2018 г.

Важно за завършващите VII клас и кандидатстващи за заемане на места в държавния план прием за учебната 2019-2020 година!

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2019 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.

Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!

Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

10.12.2018 г.

На 08.12.2018 година в област Варна стартира Календар на МОН за провеждане на ученически олимпиади и състезания за учебната 2018-2019 година с общинския кръг на олимпиадата по български език и литература. Явиха се 2006 ученици от пети до дванадесети клас, мотивирани и емоционално подготвени, вглъбени, готови да покажат знания и да постигнат желаните резултати в благородно състезание с връстниците си.

За учениците и техните учители, включването в първия, най-масов и нестресов кръг на състезанието е и нещо повече от извънкласна изява. То е и проява на отношение към родния език, градиво на национална гордост.
Регионално управление на образованието в град Варна пожелава успех!

05.12.2018 г.

05122018 Provadia

На 26.11.2018 г. в СУ „Димитър Благоев” се проведе тържество- възстановка с възпроизвеждане на обичаи и традиции в семейството под надслов „Етноси - празници и обичаи”. Мероприятието е включено в празничната програма на РУО - Варна за честване на 21 ноември - Въведение Богородично. На него присъстваха Румяна Лазарова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия от РУО - Варна, г-жа Милена Полизанова – заместник кмет на Община Провадия, директори на училища и детски градини, преподаватели по обществени науки, родители и ученици.

Участниците направиха възстановка на три народни обичая - Сирни Заговезни, Рамазан и Банго Васил при три етноса - българи, турци и роми, като акцентираха върху мотива за прошката. В края на програмата всички си тръгнаха с убеждението, че трябва да бъдем добри и да си прощаваме.

30.11.2018 г.

30112018 Botev

 „170 г. от рождението на Христо Ботев – 170 г. път към свободата, път към безсмъртието”

nagr botev 06122018jpg

29.11.2018 г.

Съобщение!

Във връзка с опазване живота и здравето на децата и учениците и очакваното понижение на температурите Регионално управление на образованието - Варна е информирало директорите на училищата от област Варна, че при необходимост могат да предприемат действия относно промяна на началото и края на учебния ден за 30.11.2018 г. (петък). За допълнителна информация родителите следва да се обръщат към директорите на съответната образователната институция.

Венцеслава Генова

Началник на РУО - Варна

28.11.2018 г.

Важно за родителите!

Във връзка с влошените метеорологични условия и грижата за запазване живота и здравето на учениците, РУО-Варна и директорите на училищата са създали организация за своевреминно за приключване на учебния ден до 17.30 ч. на 28.11.2018 г.

28.11.2018 г.

28112018

На 23 ноември 2018 г. членовете на Детски и младежки парламент – Варна участваха в младежки дебат „Накъде отива Европа?“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България и Икономическия университет във Варна. 

 23.11.2018 г.

покана Ботев

Програма за награждаване на участниците в  Национален исторически конкурс  „170 години от рождението на Христо Ботев – 170 години път към свободата, път към безсмъртието“ и Национална историческа конференция, 29-30 ноември 2018 г. Варна

Покана

Плакат

21.11.2018 г.

21.11.18

 

Yvorov

Денят на Християнското семейство беше отбелязан в СУ "П. Кр. Яворов"- гр. Варна с училищно тържество. По този повод беше открита изложба с над 100 експоната, посветени на празника. Същите са изработени от децата с помощта на техните родители. Най-активни са малките ученици от начален етап. Изложбата е традиционна за училището и е инициирана от Училищната комисия за ХТЕД. Посланието, което се разчита чрез експонатите е олицетворението на семейния дом!

20.11.2018 г.

Класирани ученици от Национален исторически конкурс „170 години от рождението на Христо Ботев – 170 години път към свободата, път към безсмъртието“

19.11.2018 г.

kolaj-snimki-arhangel-mihail

Школа „Православни християнски традиции и ценности“ при ЦПЛР-Общински детски комплекс, тържествено отбеляза Деня на християнското семейство“

 

16.11.2018 г.

programa 21112018

 

15.11.2018 г.

Дацата на Варна изразяват обичта към близките си, научават най-ценните житейски уроци, усвояват важни знания за света и изграждат своя характер. Въведение Богородично събра на една сцена ученици от Общински детски комплекс и младежи със специални образователни потребности.

15.11.2018 г.

На 10 ноември 2018г. в гр. Стара Загора се проведе националния кръг на Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018/2019 година, организирано от Министерство на образованието и науката. Темата на състезанието тази година е „Технологиите създават повече проблеми, отколкото решават“. От 22 участници във втора възрастова група област Варна бе представена от Катерина Пламенова, ученичка от Хб клас на Първа езикова гимназия, с ръководител Тинка Методиева, учител по английски език. Със своята изключително оригинална реч и много добра реакция на зададените от журито въпроси Катерина бе класирана на Първо място.

1.11.2018 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

01112018

Програма на Националния музей на образованието за месец ноември 

123

 ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

 

26 октомври 2018 г.

В областта се осъществиха дейности като срещи и споделяне на опит при обучението на възрастни и ползите от грамотността.

Център на изявата беше ОУ ,,Васил Левски“, село Бозвелийскообщина Провадия, участвало в проект ,,Нов шанс за успех“ със следните инициативи:

Конкурси и състезания за изразително четене с участието на ученици, учители, бивши възпитаници, участници в проект ,,Нов шанс за успех“, автори и публични личности.

Място: сградата на училището. Закриване на Националната седмица на четенето.

 

25 октомври 2018 г.

В региона се осъществиха дейности като ,,Четене на текстове от библиотеката на мама и татко“, ,,За чист български език“, като основни участници бяха учениците от гимназиалния етап на средното образование. Център на изявата ще бъде СУЕО ,,Александър с. Пушкин“, град Варна със следните инициативи: 

Конкурс за проект на книга и есе на тема ,,Свободата“.

Място: актова зала на училището

Организирано посещение на Регионалната библиотека ,,П. Славейков“, град Варна.

 24 октомври 2018 г.

В областта  се осъществеха дейности като състезание за най-добър разказвач, рецитация на любима поезия, като основни участници ще бъдат учениците от прогимназиалния етап на основното образование. Център на изявата беше ОУ ,,Цар Симеон I”, град Варна и училищата от община Аксаковосъс следните инициативи:

ОУ ,,Цар Симеон I”, град Варна

1.На рождения ден на Райна Пенева – разговор за „Красивите хора на майка България” – с ученици от пети клас: рецитал по стихове на поетесата; четене на любими стихотворения; да препишем вярно и красиво стихотворението „Цар Симеон”, посветено на патрона на училището.Място: в училищната библиотека

2.Разговор за силата на словото и смисъла да се чете – с ученици от шести клас: изразителен прочит на произведения от творчеството на Йордан Йовков.Място: в стая № 310 в училището

3.„Никой не е по-силен от словото” – среща с писателя Мариан Желев за Добруджа и Йовков, за творчеството му и любимите занимания – разговор с ученици от седми клас.  Място: в училищната библиотека

Седмица на четенето в ОУ "Йордан Йовков"- Варна

Училища от община Аксаково

,,В света на книгите" - драматизации на древногръцки митове с ученици от V клас.

 Място: НЧ ,,Просвета 1905“, град Аксаково.

ОУ 'Иван Вазов", с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

23 октомври 2018 г.

В региона редица училища осъществиха Маратон на четенето, драматизация на любими произведения, детски и училищен театър с масово участие на ученици от началния етап на основното образование. Център на изявата бяха училищата от община Дългопол със следните инициативи:

НУ ,,Иван Вазов“, град Дългопол и ОУ ,,Митко Палаузов“, село Лопушна

„Познат приказен герой“ – дефиле на приказни герои.

Маратон на четенето с участие на ученици, които имат проблеми в езиковото развитие, учители и родители.

Изложба на тетрадки на ученици от 2 клас.

Да сглобим приказен пъзел и да прочетем приказката по роли.

Посещение на градската библиотека – съвместно мероприятие с ОУ „Митко Палаузов“ – с. Лопушна.

Среща с поетесата Найденка Янчева.

22 октомври 2018 г.

Откриване на Националната седмица на четенето, като инициативите са насочени към децата в предучилищна възраст. В областта се осъществиха дейности като четене на текстове от любими автори и от любими произведения. Приказни герои гостуват на най-малките. Център на изявата бяха детските градини от община Долни чифлик със следните инициативи:

ДГ”Мечо Пух” гр.Долни чифлик

1.Откриване на Националната седмица на четенето с ,,Приказен маратон”- четене на приказки и произведения за деца от бивши възпитаници на детската градина.

2.Дарителска кампания „Дари книжка в детската градина”

3. Посещение на ІV ПГ Б група „Златна рибка” в библиотеката на НЧ”Изгрев -1919”

4.”Моят любим приказен герой” - изложба на детски рисунки с илюстрации от приказки – ПГ -5г.”Слънчо”

5.Педагогическа ситуация по ОН – БЕЛ –„Разказваме приказки любими” ПГ/6г/ „Рунтавелка”

6.Изработване на брошура с избрани моменти от проведените инициативи.

ДГ”Щастливо детство” с.Старо Оряхово

„На гости в библиотеката” – ПГ – 6г.

ДГ”Щурче” с.Гроздьово

Оформяне на кът "Моята приказна библиотека"

 

20.10.2018 г.  

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език– областен кръг

Училище-домакин – Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

Начало на състезанието за учениците, класирани за участие в областния кръг: 14.00 часа. Учителите, членове на журито, следва да се яват в 13.30 ч. в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

20.10.2018 г.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език – областен кръг

Училище-домакин  Първа езикова гимназиягр. Варна.

Начало на състезателния ден – 10.00 часа. Учениците следва да се явят в 9.30 часа в сградата на Първа езикова гимназия. Квесторите – в 9.00 часа, а четците – в 9.30 часа.

17.09.2018 г.

В отговор на постъпили в МОН голям брой молби и запитвания от ученици и техните родители относно възможността учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната 2017/2018 година, министърът на образованието и науката разрешава в интерес на учениците по изключение да се организира и проведе трета поправителна сесия за учебната 2017/2018 година в срок до 10 октомври 2018 г. Разрешението се отнася за получилите слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни часове или задължителната, задължително избираемата или профилираната/професионалната подготовка.

14.09.2018 г.

 15.09.18

Поздравителен адрес от Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България

Поздравителен адрес от Народните представители от ПГ на ПП ГЕРБ в 44-то НС, 3-ти МИР- Варна

Конкурс за длъжността "директор" на Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република

01.09.2018 г.

Откъс от брой 35/2018 г. на вестник "АзБуки"

26.08.2018 г.

27.08.2018 година - Национален траур
lenta-1404
Екипът на Регионално управление на образованието - Варна поднася своите най-искрени и сърдечни съболезнования на роднини и близки на загиналите в тежката катастрофа край Своге на 25.08.2018 година.
 
20.08.2018 г.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява удостоените със заповед № РД09-1630/09.08.2018 г. носители на Почетното отличие на Министерство на образованието и науката - „Национална диплома“ зрелостници от випуск 2017/2018 г.:

 • Адриана Ушева – завършила Математическа гимназия „Д-р П. Берон“, гр. Варна;
 • Елица Ганева – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна;
 • Жасмина Стоянова – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна;
 • Иван Иванов – завършил Първа езикова гимназия , гр. Варна;
 • Радина Славова - – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна.

Почетното отличие „Национална диплома“ се присъжда за общ успех от дипломата за средно образование отличен (6.00) и за изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта. Пожелаваме на тези изявени млади хора много бъдещи успехи и реализирани мечти, да бъдат гордост за своите родители, учители, за своите съграждани и сънародници.
Дипломите ще бъдат връчени на 21.08.2018 г. (вторник) от 10.00 часа в Арт салон – голяма зала  на Радио Варна от началника на Регионално управление на образованието, град Варна – Венцеслава Генова д.и.н..
Каним учители, родители, приятели и всички, които желаят да подравят тези млади хора на церемонията.

За учебна 2018/2019 година

Свободни места за ученици, завършили основно образование 

26.07.2018 г.

Резултатите от трето класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика за минимален и максимален бал

19.07.2018 г.

Свободни места за трети етап на класиране по паралелки след завършено основно образование

17.07.2018 г.

Обява за свободни места за учители в:

- БСУ "Д-р П. Берон" - Прага

- БСУ "Хр. Ботев" - Братислава

13.07.2018 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание чл. 38, ал. 11 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с докладна записка с вх. № 0603-1169/19.06.2018 г. от директора на СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, информирам, че през учебната 2018/2019 г. в СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, ще се извършва обучение в дистанционна форма.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование тази форма се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици със специални образователни потребности;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

Съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. по изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV клас включително.

В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование - чл. 38, ал. 8 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

12.07.2018 г.

Резултатите от второ класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика за минимален и максимален бал от второ класиране

 

11.07.2018 г.

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Калина Малина" - гр. Белослав

03.07.2018 г.

Резултатите от първо класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

14.06.2018 г.

Информация за учениците, завършил основно образование, които ще кандидатстват за учебната 2018/2019 година в държавните и общински училища от област Варна

Заявление за кандидатстване

Информация за приемането на учениците, завършили основно образование през учебната 2018/2018 г., за участие в класирането в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна за учебната 2018/2019 г.

Повече информация относно приема след завършено основно образование може да намерите в Рубриката "Прием на ученици" - "Прием след основно образование"

 

07.06.2018 г. 

Във връзка с изпълнение на План за дейността на Регионален методически съвет Регионално управление на образованието – Варна в партньорство с Технически университет – Варна организират Конференция на тема: „Детският и началният учител – двигател на мотивацията“, която ще се проведе в периода 26 - 27.06.2018 г. в Технически университет – Варна.

06.06.2018 г.

Статистика от изпитите по български език и математика в VII клас

05.06.2018 г.

Резултатите от изпитите по български език и литература и математика в VII клас могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg 

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика от изпитите ще бъде публикувана на 07.06.2018 г.

01.06.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на държавно неспециализирано училище и общинско училище на територията на област Варна

29.05.2018 г.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява учениците от Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, - гр. Варна, изявявили своите таланти в областта на изкуствата и завоювали призови места в национални прояви, организирани от МОН:

 • Божена Кателиева - спечелила I - во място на национален кръг на музикалното състезание „Ключът на музиката“ в категория VI клас.
 • Йово Неделчев от VII А клас - класиран на II- ро място в националния кръг на състезанието по английски език „Longman competition 2018PTE Young Learners “Breakthrough”, единственият седмокласник от град Варна и областта, заел второ място в категория Breakthrough.
 • Представителният детски танцов състав „Варненче“ с ръководители Д. Радулова и Е. Илиев спечели I - во място във възрастова група 8 – 12 год. и Специалната награда на журито на XII Музикален фестивал „Фолклорен изгрев“ под патронажа на кмета на район „Младост“ г-н Хр. Христов.
 • В националното състезание „Фолклорна плетеница“ учениците от IV клас успешно преминали областния кръг и се класирани за заключителния етап на национално ниво, който ще се проведе в гр. Пловдив в началото на месец юни.

Със своите награди и постижения младите Вапцаровци и техните учители нареждат училището на едно достойно място сред образователните институции в град Варна. Пожелаваме им успехи!

 

23.05.2018 г.

 

24mai2018

22.05.2018 г.

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерваториуми и планетариуми трябва да познават и прилагат

18.05.2018 г.

Конкурс на НК "Родолюбие"

11.05.2018 г.

Изразявам своята и на РУО – Варна благодарност към учениците, класирани от комисията към ОбСНВ – Благоевград за успешното си представяне на литературния конкурс в две теми: «Моят любим национален герой» - за ученици от 1 до 4 клас, и «Човекът – свободен и независим» - за ученици от 5 до 12 клас, както и към техните ръководители!

 1. I – IV клас – есе - Вероника Николаева Христова - II ОУ „Иван Вазов“ – Провадия – Поощрение;
 2. V – VIIклас – есе - Полина Живкова Живкова - I ОУ „Христо Смирненски“ – Провадия – III награда;
 3. VIII – XII клас – есе – Пламена Пламенова Димитрова - СУ ХНИ „К. Преславски“ – II награда;
 4. V – VII кла с– рисунка и постер – Виктория Валентинова Кръстева– СУ „Д. Дебелянов“ – Варна – III награда;
 5. VIII – XII клас – рисунка и постер – Преслава Ганева - СУ ХНИ „К. Преславски“ – II награда;
 6. VIII – XII клас – рисунка и постер – Михаил Валентинов Няголов - СУ ХНИ „К. Преславски“ - III награда;
 7. VIII – XII клас – рисунка и постер – Сияна Невелинова Панайотова – СУ ХНИ „К. Преславски“ - поощрителна награда;
 8. I – IV клас – мултимедийна презентация – Михаил Михайлов Михов - II ОУ „Иван Вазов“ – Провадия - II награда.

Резултатите от конкурса можете да видите на страницата на ОбСНВ – Благоевград – www.tinycln36t5.

03.05.2018 г.

 През месец април, 2018 г. в Юнашки салон – град Варна се проведе Първото градско състезание по правоговор и правопис БУКВОПЛЕТ 2018, което се организира  в партньорство на Лайънс клуб Варна, Лайънс клуб Варна Академика и Регионално управление на образованието - Варна. Състезанието е адаптирана версия на български език на английското състезание Spelling bee, за второкласници. На територията на Община Варна, участие взеха 4 училища: VII СУ „Найден Геров“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ "Св. Климент Охридски", ОУ „Йордан Йовков“,  които в продължение на два месеца проведоха класни и вътрешноучилищни кръгове.

На финалното градско състезание в Юнашки салон Варна участваха класираните на първите пет места деца от всяко училище или общо 20 второкласници, които се състезаваха със знания и емоция в областта на правописа и правоговора.

 Журито, председателствано от проф. Шамонина, класира трима ученици, които се отличиха със знания за българския език за тази възраст.

pict3 pict4

 

 

Първо място: Никол Маринова – II клас в VII СУ „Найден Геров“

Второ място: Иван Ничипоренко - II клас в СУ "Св.Климент Охридски"

Трето място: Симона Саралийска - II клас в VII СУ „Найден Геров“

 

pict2 pict5  pict1

 Регионално управление на образованието Варна поздравява всички участници, техните учители и директори на четирите варненски училища.

19.04.2018 г.

На интернет сайта на Министерството на образованието и науката www.mon.bg  има нова рубрика “Приобщаващо образование“. Това уеббазирано пространство е създадено в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Рубриката съдържа информация за нормативните документи, свързани с приобщаващото образование, инструментариумите за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и методически указания, както и примерни образци на документи в областта на приобщаващото образование. Предстои в рубриката да бъде поместена и ценна информация, свързана с Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, в която от началото на 2017 г. членува и България в лицето на Министерството на образованието и науката.

Също така на сайта на Министерството бихте могли да използвате и препратки, като www.back2shool.mon.bg , където се споделят добри практики за взаимодействието с родителите, добри практики и материали, насочени към превенцията на насилието в образователните институции, както и много полезна информация, свързана с доставчиците на социални услуги в общността.

Рубриката „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН ще бъде допълвана и обновявана своевременно, за да бъде полезна и в помощ на директори, педагогически специалисти, родители, ученици и всички други заинтересовани страни.

 

19.04.2018 г.

Заповед №РД06-374/16.04.2018 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища от област Варна

 • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово
 • ОУ "Г. С. Раковски" - Варна
 • ОУ "Йордан Йовков" - Варна
 • ПГ по текстил и моден дизайн - Варна
 • Професионална техническа гимназия - Варна
 • СУ "Назъм Хикмет" - Медовец
 • ОУ "Хр. Ботев" - Житница

Заявление

Декларация

17.04.2018 г.

На 13.04.2018 г. в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Приселци в изпълнение на Плана за дейността на регионалния методически съвет към РУО-Варна във връзка с концепцията за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт на тема „Лекоатлетически упражнения – скок на дължина и на височина с два крака от място“

IMG 8804   IMG 8814 1

IMG 8819 1   IMG 8850

14.04.2018 г.

14.04.2018 г. - Ден на национален траур за жертвите на АМ "Тракия"

lenta-1404

 

 

 

 

 

 

 

РУО - Варна изказва своите съболезнования на близките на загиналите.

09.04.2018 г.

 

velikden-2018

05.04.2018 г.

На 03.04.2018 г. министър Красимир Вълчев, заедно със Стоян Пасев - областен управител на област Варна, Иван Портних - кмет на община Варна, Венцеслава Генова - началник на Регионално управление на образованието Варна, Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна, ректори на варненски университети, общественици, преподаватели и студенти присъства на тържествен водосвет за откриване на реновираната сграда на Колежа по туризъм във Варна.

С Решение № 892 от 20.10.2016 г. Министерски съвет безвъзмездно предостави за управление на Икономически университет – Варна сградата на бившата ПГМТ - Варна за нуждите на Колежа по туризъм.

dae8837f05cbae99c27945009f37b088  24653 2

24653 3 picture13314

02.04.2018 г.

 Програма „Достъп до информация“ - Граждански одит на активната прозрачност 2017

Програма „Достъп до информация“ проведе оценяване на 566 административни структури в България.
Резултати от проучването, проведено чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административни структури в системата на изпълнителната власт:

 • Регионално управление на образованието – Варна е на 11 място в класацията на 151 териториални структури в системата на изпълнителната власт, което го поставя преди всички останали РУО, включени в проучването.

 29.03.2018 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ В СГРАДАТА НА МГ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ГР. ВАРНА на учениците от IV клас, заявили участие в Пролетно математическо състезание

26.03.2018 г.

Във връзка с националната Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2018 г. под наслов „По-добре информиран отколкото експлоатиран“ и със съдействието на Община Варна и ЦМЕД „Амалипе“ се проведе информационна среща-трениг с фокус група от СУ „Любен Каравелов“. В срещата участваха 15 ученици, определени като уязвима група.

Сесията стартира с лекция на тема „Какво е трафик; Видове трафик; Кои са рисковите групи, рисковите фактори и превантивни мерки” водена от секретарят на МКБТХ – Варна – Димитър Василев. По време на лекцията не беше пропусната темата за доброволчеството. Участниците бяха силно мотивирани и с желание за участие в обсъждането на темите.

Жанна Василева, регионален координатор към ЦМЕД „Амалипе”, посочи ранните бракове и отпадане на ученици от училище, като една от предпоставките за риск от трафик и експлоатация. Групата изгледа филм „Съвременно робство“, след който с помощта на Жанна Василева се посочиха правата на децата, които се нарушават при встъпване в ранните бракове. Беше откроен профилът на ученик в риск. Последваха дискусии на тема: „Как и защо ранните бракове и отпадане от училище стават предпоставка за трафик“ и „По какъв начин и под каква форма информация за трафик може да достигне до повече деца и ученици в техните среди”.

Изведоха се следните идеи:

 • Информацията за рисковете от трафик да бъде по-достъпна, като се разпостранява в социалните мрежи;
 • Да се рекламират горещи телефони, телефони на кризисните центрове и посолства в социалните мрежи;
 • Да има повече филми, информиращи за трафик, сексуална и трудова експлоатация;
 • Да има приложение за операционна система „Андроид”, което да се използва, ако пътуват в чужбина;
 • Да се провеждат подобни информационни дискусии, Фокус-групи в повече училища;

Отново с работа по групи беше обсъждана и темата „Как сами да се предпазим от трафик”. Бяха изведени следните идеи:

 • Да се проучва внимателно фирмата/университета/лицето, при когото отивам, като се свържа с неправителствени организации, полиция, приятели и познати;
 • Да се потърси обстойна информация в интернет;
 • Преди да замина е препоръчително да съгласувам с роднини и приятели фраза/сигнал/изречение, което ще бъде използвано при беда;
 • Преди да замина да се обадя на посолството на България в страната, в която отивам и да питам за актуални данни за условията на пребиване;
 • Никога да не предоставям документите си на друг;

25.03.2018 г.

25032018-bl

23.03.2018 г.

Със заповед №1169/23.03.2018 г. на кмета на община Варна - 26.03.2018 г. е обявен за неучебен ден в ОУ "Хр. Ботев" - Варна

23.03.2018 г. 

БЧК - Варна започва раздаването на продукти от хранителната програма на ЕС

Публикации в медиите от 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Видео репортаж от 50та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Заповед №РД09-472/23.03.2018 г. на МОН за определяне на 23.03.2018 г. за неучебен ден в ОУ "Отец Паисий" - Бяла и ПГССТ - Бяла

20032018

19.03.2018 г.

logo

От 16.03.2018 г. до 19.03.2018 г. РУО - Варна и ЧСУ "Юрий Гагрин" домакинстваха на 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Организатори на събитието са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието - Варна. За поредна година като партньори със значителен принос в подготовката и организацията на олимпиадата се включиха предприятията от химическата промишленост в град Девня - "Солвей соди" АД, Девня Цимент и Агрополихим - Девня. Домакини на престижния форум бяха Санитарно оздравителен комплекс "Камчия" и ЧСУ "Юрий Гагарин". В олимпиадата взеха участие 115 ученици от цялата страна, получили най-високите резултати от областния кръг, които бяха придружени от своите учители.

На 16.03.2018 г. се проведе церемония по откриването в Актовата зала на Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин“. Участниците и гостите бяха приветствани от Венцеслава Генова – началник на РУО - Варна, от Пенка Стоева – директор на ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“ и от ученици на НУИ "Добри Христов" - Варна.

 

FJ7A4395 FJ7A4399 

FJ7A4404 FJ7A4434 

FJ7A4576 FJ7A4605 FJ7A4718

FJ7A4723 FJ7A5144FJ7A4763 

FJ7A4807 FJ7A4826 FJ7A4860 FJ7A4878

FJ7A4912 FJ7A4942 FJ7A4960 FJ7A4974

FJ7A4993 FJ7A5017 FJ7A5035 FJ7A5053

FJ7A5070 FJ7A5100 FJ7A5105

FJ7A5116 FJ7A4782

FJ7A5152 FJ7A5169 

На 17.03.2018 г. учениците от различните възрастови групи работиха по теоретичния кръг на олимпиадата, след което част от участниците посетиха Солвей Соди, най-големия завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода. Талантите в областта на химията и техните ръководители останаха впечатлени от новаторската, екологична и социално ангажирана политика на компанията, от мащабите на содовото производство и от професионализма на хората, работещи в завода.

FJ7A5191 FJ7A5196

На 18.03.2018 г., използвайки богатата материално-техническа база, предоставена от домакини и спонсори, провокираща творчество и иновативност, учениците от IV състезателна група се включиха в експерименталния кръг на олимпиадата.

FJ7A5256 FJ7A5258

FJ7A5283 FJ7A5285

FJ7A5287 FJ7A5303

Официалното закриване на 50-та Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда се състоя на 19.03.2018 г. Председателят на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата - доц. д-р Христо Чанев обяви победителите във всяка от възрастовите групи. На първенците и техните ръководители бяха връчени грамоти и награди от спонсорите на събитието - "Солвей соди" АД, Агрополихим - Девня, Девня Цимент, СОК "Камчия"

FJ7A6360 FJ7A6491

FJ7A6518

От област Варна в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда участваха ученици от ОУ "П. Р. Славейков" - Варна, Трета ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, МГ "Д-р П. Берон" - Варна, Първа езикова гимназия - гр. Варна.

РУО - Варна поздравява лауреатите и медалистите, благодари на техните учители и семейства и им пожелава успехи!

15.03.2018 г.

Разпределение на учениците за участие в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" 2017/2018 учебна година

12.03.2018 г.

V Регионално състезание по информационни технологии

„България – древна и млада“

„Аз пях за България, защото я обичах . . . аз прославях нейната божествено хубава природа . . . аз се вглъбявах в историята, защото бях пленен от величието на нейния минал живот . . . аз пях за нейните идеали, защото бяха свещени.“  

                                                                                                                                 Иван Вазов

За пета поредна година РУО – Варна със съдействието на ОУ „Цар Симеон I” проведе регионалното състезание, посветено на Националния ни празник България – древна и млада.

Неговата цел е предоставяне възможност на учениците за интелектуална изява, мотивиране на учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области, чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на разработените презентации и проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие.

Състезанието премина през два етапа: училищен и регионален. Общият брой участници бе 95 от 14 училища от област Варна. Участниците бяха разпределени в 3 възрастови групи: I и II клас (компютърна рисунка), III и IV клас (компютърна презентация), V- VIII клас (проект с комбиниране на информация).

Финалните щрихи бяха поставени на 07.03.2018 г.с връчването на грамоти и награди от името на Началника на РУО-Варна В. Генова, д.и. чрез старши експерта по математика Лилия Стойчева. Всички присъстващи – ученици и родители бяха поздравени от клуб за художествено слово „Любословие“ към ОУ „Цар Симеон І“ – гр. Варна.

Брой участници:

 • I – IV клас – 47
 • V – VIII клас – 48

Училища:

 • СУ “Гео Милев” - Варна
 • ОУ „Васил Априлов“ - Варна
 • ОУ „Добри Чинтулов“ - Варна
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ - Приселци
 • IIОУ „Иван Вазов“ - Провадия
 • СУ „Любен Каравелов“ - Варна
 • ОУ „П. Р. Славейков“ - Варна
 • ОУ „Патриарх Евтимий“ - Варна
 • ОУ „Стефан Караджа“ - Варна
 • ОУ „Цар Симеон I“ - Варна
 • ЧСУ „Юрий Гагарин“ – к.к. Камчия
 • ПГЕ - Варна
 • СУ за ХНИ „Константин Преславски“ - Варна
 • ОУ „Георги Сава Раковски“ - Варна

Учениците създадоха своите проекти по предварително обявени теми:

 • I клас, категория компютърна рисунка, тема: „Природата около нас“
 • II клас, категория компютърна рисунка, тема: „Красотата на сезоните“
 • III клас, категория компютърна презентация, тема: „Забележителности на Варна“
 • IV клас, категория компютърна презентация, тема: „Възход на Второ българско царство“
 • Vклас – Гробници и светилища на траките
 • VI клас – Тервел – спасителят на Европа
 • VII клас – Древна Тракия в Римския свят
 • VIII клас – Български скални феномени

DSC 0457  DSC 0487

08.03.2018 г.

Във връзка с организиране на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви информираме, че областният кръг ще се проведе на 17.03.2018 г. от 11,00 до 12,30 часа. Състезанието е безплатно. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Училища - домакини за провеждане на областния кръг:

За ученици от I до IV клас:

ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна

ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Варна

ОУ „Васил Априлов“ – гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна

СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна

ЧОУ „Малкият принц“ –гр. Варна

За ученици от V до XIIклас:

МГ „Д-р Петър Берон“- гр. Варна

Списъците с разпределението на учениците по училища и зали ще бъдат публикувани на сайта на РУО - Варна, секция „Олимпиади и състезания“ и на сайта на съответното училище до 15.03.2018 г.

Учениците следва да се явят до 10,30 ч. в съответното училище-домакин с ученическа карта/бележник или лична карта за заемане на места си и подготовка за състезанието.

08.03.2018 г.

08032018

01.03.2018 г.

Организаторите на традиционната щафетна лекоатлетическа обиколка на радио Варна информират, че състезанието ще се проведе по предварително обявената програма - старт на обиколката - 3 март в 12.00 часа на входа на Морската градина.
РУО- Варна подкрепя традиционната инициатива и насърчава участието в нея.

01.03.2018 г.

3mart-2018

01.03.2018 г.

Във връзка с обявените от Националната комисия резултати от олимпиадата по български език и литература изразявам своята и на РУО – Варна благодарност за достойното представяне и за постигнатите успехи на класиралите се на Национален кръг ученици и техните учители от Първа езикова гимназия, СУ ХНИ „Константин Преславски“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и им пожелавам здраве, творческо дръзновение и нови успехи.

11. клас

1.Мариян Красимиров Кънчев – СУХНИ „Константин Преславски“

12. клас

Диан Миленов Неделчев – МГ „Д-р Петър Берон“
Ирина Валентинова Илиева – ГПЧЕ „Йоан Екзарх“
Марина Цветанова Цонева – Първа езикова гимназия
Теодора Георгиева Симеонова - Първа езикова гимназия
Алекс Христов Дачев -IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
Ивелина Атанасова Колева - Първа езикова гимназия

ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, Д. И.
НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

01.03.2018 г.

Условия и формуляр за участие в Национален конкурс "Рицарят в мен"

 

 

Архив - януар - март - 2018 година

Архив - октомври - декември - 2017 година

Архив - юли - септември - 2017 година

Архив - април - юни - 2017 година

Архив - януар - март - 2017 година

Архив - октомври - декември - 2016 година

Архив - юли - септември - 2016 година

Архив - април - юни - 2016 година

 Архив - януар - март - 2016 година

 

 

 

 
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева